Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni până vineri 08:00 - 17:00

Concurs de oferte pentru achiziția combustibilului

Locul deschiderii ofertei:
Î.S. "Poșta Moldovei",
sediul central
Î.S ”Poșta Moldovei” anunță concurs de oferte privind  selectarea companiei pentru procurarea combustibilului.
 
Criterii de selecție a companiei:
 
  1. Experiența companiei candidate (prezența pe piață, clienți fideli/referințe).
  2. Preț competitiv, inclusiv cu respectarea raportului preț-calitate.
  3. Condițiile de achitare (avans/credit; posibilitatea achitării în termen de 15-30 zile).
  4. Prețuri per unitate (reduceri față de prețul de panou).
  5. Acoperire națională cu specificarea zonelor raionale.
  6. Oferta va fi valabilă pe tot parcursul anului 2017.
 
Dosarul de aplicare trebuie să conțină următoarea informație şi acte:
 
  1. Scurtă descriere a companiei ofertante.
  2. Copia certificatului de înregistrare.
  3. Copia ultimelor situații financiare.
  4. Oferta comercială.
 
Copiile necesită autentificare prin ștampila și semnătura ofertantului.
 
Ofertele ce nu nor corespunde cerințelor înaintate vor fi descalificate.
 
Termenul limită de depunere a ofertelor comerciale: 10.04.2017, ora 10:00
 
Oferta comercială se depune în plicuri sigilate cu mențiunea ”Concurs de oferte pentru achiziția combustibilului” personal pe adresa:
 
mun. Chșinău, MD-2012
Î.S. "Poșta Moldovei
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 134, et. 2, bir. 208,
Secția cancelarie și secretariat,
tel. 022-251-213.
CARACTERISTICI OFERTĂ
 
Denumire
Cantitate
1. Benzină Premium 95
250 000 litri
2. Motorină Euro-5
300 000 litri
3. GPL
20 000 litri