Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni până vineri 08:00 - 17:00

Concurs de oferte pentru achiziția combustibilului

Locul deschiderii ofertei:
Î.S. "Poșta Moldovei",
sediul central
Î.S ”Poșta Moldovei” anunță concurs de oferte privind selectarea companiei pentru procurarea combustibilului.
 
 
Criterii de selecție a companiei:
 
 1. Experiența companiei candidate (prezența pe piața, clienți fideli/referințe).
 2. Preț competitiv, inclusiv cu respectarea raportului preț-calitate.
 3. Condițiile de achitare (avans/credit; posibilitatea achitării în termen de 15-30zile).
 4. Prețuri per unitate (reduceri față de prețul de panou).
 5. Acoperire națională cu specificarea zonelor raionale.
 6. Oferta va fi valabilă pe tot parcursul anului 2018.
 
 
 
Dosarul de aplicare trebuie să conțină următoarea informație şi acte:
 
 1. Scurtă descriere a companiei ofertante.
 2. Copia certificatului de înregistrare.
 3. Copia ultimelor situații financiare.
 4. Extrasul din registru de stat al persoanelor juridice.
 5. Certificat de atribuire a TVA.
 6. Certificat privind lipsa datoriilor față de stat.
 7. Oferta comercială, inclusiv TVA.
 8. Condițiile de achitare.
 
 
Copiile necesită autentificare prin ștampila și semnătura ofertantului.
Ofertele ce nu vor corespunde cerințelor înaintate vor fi descalificate.
Informații suplimentare la telefonul: 079924914.
Termenul limită de depunere a ofertelor comerciale: 25.04.2018, ora 10:00.
 
 
Oferta comercială se depune în plicuri sigilate cu mențiunea ”Concursul pentru achiziția combustibilului” personal, pe adresa:
 
Î.S. ”Poșta Moldovei”, Secția Cancelarie și Secretariat
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 134, 
et. 2, bir. 208,
tel. 022 251 213
MD-2012 Chișinău
Republica Moldova
 

 

SPECIFICAȚII TIP COMBUSTIBIL
 
Denumire
Cantitate/an
Benzină
160 000 litri
Motorină
270 000 litri
GPL
10 000 litri