Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni până vineri 08:00 - 17:00

Concurs de oferte pentru sărbătoarea de 8 Martie - Ziua Internațională a Femeii

Locul deschiderii ofertei:
Î.S. "Poșta Moldovei",
sediul central
Î.S. ”Poşta Moldovei” anunță concurs de oferte privind selectarea companiei pentru achiziția cadourilor pentru dame cu prilejul sărbătorii de 8 Martie - Ziua Internațională a Femeii.
 
 
Obiectul achiziției: cadouri pentru dame.
Cantitate  - 4900 cadouri.
Cost: până la 100 lei per cadou (prosoape de baie).
 
 
Date despre ofertant:
 
  • denumirea şi adresa juridică a firmei (obligatoriu);
  • copia certificatului de înregistrare (obligatoriu);
  • copia licenţei pentru genul de activitate necesar pentru executarea ofertei (în cazul licenţierii activităţii);
  • certificat de calitate a mărfii.
    
Copiile necesită autentificare prin ştampila şi semnătura ofertantului.
 
Ofertele se prezintă în plicuri sigilate cu mențiunea ”Concurs de oferte - cadouri de  8 Martie - Ziua Internațională a Femeii” la adresa beneficiarului:
 
MD2012 Chișinău
Întreprinderea de Stat „Poşta Moldovei”;
bd. Ştefan cel Mare şi  Sfânt, 134;
Secția Cancelarie și Secretariat, bir. 210;
 
Tel. 022 251 231; 022 251 233
 
Termen - limită de depunere a ofertelor: 17.02.2017, ora  09.00.
 
Locul și data desfăşurării concursului:
 
MD2012 Chișinău
Întreprinderea de Stat „Poşta Moldovei”;
bd. Ştefan cel Mare şi  Sfânt, 134;
etaj 4, sala de ședințe;
la 17.02.2017, ora  10.00.