Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni până vineri 08:00 - 17:00

Concurs de oferte privind achiziționarea scaunelor și fotoliilor și a piselor de schimb pentru ele

Locul deschiderii ofertei:
Î.S. "Poșta Moldovei",
sediul central
Concurs pentru achiziționarea scaunelor și fotoliilor.
 
Î.S "Poșta Moldovei" anunță concurs de oferte privind achiziționarea scaunelor și fotoliilor și a piselor de schimb pentru ele:
 
 1. Scaune.
 2. Fotolii.
 3. Piese de schimb pentru fotolii.
 
Criterii de selecție a companiei:
 
 1. Preț competitiv, inclusiv cu respectarea raportului preț-calitate.
 2. Preț per unitate, inclusiv TVA.
 3. Experiența companiei candidate (prezenta pe piața, clienți fideli/referințe).
 4. Condițiile de achitare – în termen de 60 zile din momentul livrării bunurilor.
 5. Termen de livrare –7 zile.
 6. Evaluarea ofertelor – pe poziții.
 7. Termen de garanție – 2 an.
 
Dosarul de aplicare trebuie să conțină următoarea informație şi acte:
 
 1. Scurtă descriere a companiei ofertante.
 2. Copia certificatului de înregistrare.
 3. Extrasul din registru de stat al persoanelor juridice;
 4. Certificat de atribuire al TVA.
 5. Certificat privind lipsa datoriilor fața de stat.
 6. Certificatele de conformitate;
 7. Copia ultimelor situații financiare.
 8. Oferta comercială preț per unitate, inclusiv TVA, conform specificației anexate.
 9. Prețurile vor fi valabile pe durata valabilității contractului.
 10. Condițiile de achitare.
 11. Condițiile și termenele de livrare.
 
Copiile necesită autentificare prin ștampila și semnătura ofertantului.
 
Ofertele ce nu vor corespunde cerințelor înaintate vor fi descalificate.
 
Termenul limită de depunere a ofertelor comerciale: 24.05.2019, ora 16:00.
 
Detalii pot fi obținute la numărul de telefon: 078824242.
 
Oferta comercială se depune în plicuri sigilate cu mențiunea”Concursul pentru achiziția scaunelor și fotoliilor și a piselor de schimb pentru ele”, personal la Secretarul grupului de lucru,  pe adresa:
 
mun. Chișinău
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134
et. 2, bir. 203, tel. 022-251-273, 079924238
MD-2012 CHIȘINĂU