Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni până vineri 08:00 - 17:00

Concurs de oferte privind selectarea companiei pentru achiziția cadourilor de Crăciun

Locul deschiderii ofertei:
Î.S. "Poșta Moldovei",
sediul central
Î.S. ”Poşta Moldovei” anunță concurs de oferte privind selectarea companiei pentru achiziția cadourilor de Crăciun.
 
Obiectul achiziției: cadouri de Crăciun pentru copii (dulciuri) - 4000 cadouri.
 
Cost: până la 100 lei per cadou.
 
Date despre ofertant:
 
  • denumirea şi adresa juridică a firmei (obligatoriu);
  • copia certificatului de înregistrare (obligatoriu);
  • copia licenţei pentru genul de activitate necesar pentru executarea ofertei (în cazul licenţierii activităţii).
 
 
Copiile necesită autentificare prin ştampila şi semnătura ofertantului. Ofertele se prezintă în plicuri sigilate cu mențiunea ”Concurs de oferte - cadouri de Crăciun” la adresa beneficiarului:
 
MD2012 Chișinău
Întreprinderea de Stat „Poşta Moldovei”;
bd. Ştefan cel Mare şi  Sfânt, 134;
Secția Cancelarie și Secretariat, bir.210;
 
Tel. 022 251 231; 022 251 233
 
Termenul limită de depunere a ofertelor: 02.12.2016, ora  10.00.