Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni până vineri 08:00 - 17:00

Concurs de oferte privind selectarea companiei pentru achiziționarea imprimantelor matriciale

Locul deschiderii ofertei:
Î.S. "Poșta Moldovei",
sediul central
Î.S ”Poșta Moldovei” anunță concurs de oferte privind selectarea companiei pentru achiziționarea imprimantelor matriciale.
 
Criterii de selecție a companiei:
 
 1. Preț competitiv, inclusiv cu respectarea raportului preț-calitate.
 2. Preț per unitate, inclusiv TVA.
 3. Experiența companiei candidate (prezența pe piață, clienți fideli/ referințe).
 4. Condițiile de achitare – posibilitatea achitării în termen de 12 luni din momentul primirii bunurilor.
 5. Prețuri fixe pe toată durata contractului.
 6. Termen de livrare – 5 zile lucrătoare.
 7. Deținerea de către ofertant a autorizației și statut de partener oficial de la producător.
 8. Service centru autorizat de producător în RM.
 
Dosarul de aplicare trebuie să conțină următoarea informație și acte:
 
 1. Scurtă descriere a companiei ofertante.
 2. Copia certificatului de înregistrare.
 3. Extrasul din registru de stat al persoanelor juridice.
 4. Certificat de atribuire al TVA.
 5. Certificat privind lipsa datoriilor față de stat.
 6. Copia ultimelor situații financiare.
 7. Oferta comercială conform specificației care va include prețul per unitate, inclusiv TVA, descrierea mărfii.
 8. Condițiile de achitare.
 9. Condițiile și termenele de livrare.
 10. Autorizație și statut de partener oficial de la producător. În caz de lipsa autorizației de la producător, este necesar de prezentat actul care confirmă originea oficială și conformitatea cu regiunea de aprovizionare a echipamentului.
 11. Prezența service centru autorizat de producător în RM.
 
Copiile necesită autentificare prin ștampila și semnătura ofertantului.
 
Ofertele ce nu nor corespunde cerințelor înaintate vor fi descalificate.
 
Termenul limită de depunere a ofertelor comerciale: 16.07.2018, ora 10:00.
 
Detalii pot fi obținute la numărul de telefon: 078824088
 
Oferta comercială se depune în plicuri sigilate cu mențiunea ”Concursul pentru achiziționarea imprimantelor matriciale”, personal, la Secția Cancelarie și Secretariat a Î.S. ″Poșta Moldovei″: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 134, et. 2, bir. 208, tel. 022-251-213.
 
 
Specificații tehnice:
 
Imprimante matriciale - 150 buc cu următoarele condiții tehnice:
 
9-pin, serial, impact dot matrix printer similar Epson LX-350 sau analogic
 
Bidirectional Print Direction, Print Head Life approx. 400 million strokes/wire RS-232, USB 2.0 Type B, Bidirectional parallel Interfaces Single sheet rear, Continuous paper rear, Paper output rear Document Feed