Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni până vineri 08:00 - 17:00

Concurs de oferte privind selectarea companiei pentru acordarea serviciilor de reparație

Locul deschiderii ofertei:
Î.S. "Poșta Moldovei",
sediul central
Î.S. ,,Poșta Moldovei” anunță concurs de oferte privind selectarea companiei pentru acordarea serviciilor de reparație.
 
Obiectul achiziţiei:
 
 1. Lucrări de reparație în incintele: 
 • OP 2025 din str. Malina Mică 11/4 mun. Chișinău.
 • CP Orhei, amplasat pe str. V. Mahu 129, or. Orhei.
 • OP Cobani, amplasat în s. Cobani, r, Glodeni.
 • OP 3121 str. Ștefan Cel Mare 60, or. Bălți.
 
 1. Lucrări de reparație a acoperișurilor :
 • OP 2002, amplasat pe str. Muncești 170, mun. Chișinău.
 • Depozitul de pe  str. Aeroportului 78, mun. Chișinău.
   
Locul   eliberării caietului de sarcini : Î.S. „Poşta     Moldovei”,                                                                                                
Locul  desfăşurării concursului : bd. Ştefan cel Mare şi  Sfânt, 134, mun. Chişinău, et. 2, bir. 208.          
 
Termen-limită de depunere a ofertelor: 28.04.2015 ora 10.00.
 
Date despre Ofertant:
 • Denumirea şi adresa juridică a firmei (obligatoriu).
 • Copia certificatului de înregistrare (obligatoriu).
 • Copia licenţei pentru genul de activitate necesar pentru executarea ofertei (în cazul licenţierii activităţii).
 • Perioada de execuție și de garanție.
 
Copiile necesită autentificare prin ştampila şi semnătura Ofertantului.
Ofertele se prezintă în plicuri sigilate.
 
Informarea furnizorilor şi a prestatorilor acceptaţi de către Î.S. „Poşta Moldovei” şi altor agenţi ce oferă servicii pe acest segment de lucrări, prin e-mail şi scrisori.
 
Relaţii de contact: 
Tel. 022-25-12-31; 0788-24-224.