Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni până vineri 08:00 - 17:00

Concurs de oferte privind selectarea companiei pentru confectionarea geamurilor termopane pentru Centrele de Poștă

Locul deschiderii ofertei:
Î.S. "Poșta Moldovei",
sediul central
ÎS "Poșta Moldovei" anunță desfășurarea concursului de oferte privind selectarea companiei pentru confecționarea geamurilor termopane pentru Centrele de Poștă.
 
Lucrarile prevăd confectionarea a 600 m2 de geamuri termopane pentru Centrele de Poștă.
 
Locul eliberării caietului de sarcini : Î.S. „Poşta Moldovei”,     
Locul desfăşurării concursului : mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi  Sfânt, 134, et. 2, bir. 208.
 
Termenul de depunere a ofertelor: 30.11.2015, ora 10.00.    
Relaţii de contact: Tel. 022-25-12-31; 0788-24-224   
 
Se cer a fi prezentate următoarele date despre ofertant:
  • denumirea şi adresa juridică a firmei (obligatoriu);
  • copia certificatului de înregistrare (obligatoriu);
  • copia licenţei pentru genul de activitate necesar pentru executarea ofertei (în cazul licenţierii activităţii);
  • perioada de executie si de garantie.
 
Copiile necesită autentificare prin ştampila şi semnătura ofertantului.
Ofertele se prezintă în plicuri sigilate.
Informarea furnizorilor, prestatorilor şi altor agenţi, acceptaţi de către Î.S. „Poşta Moldovei”, se va efectua prin e-mail şi scrisori.