Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni până vineri 08:00 - 17:00

Concurs de oferte privind selectarea companiei pentru efectuarea reparațiilor capitale

Locul deschiderii ofertei:
Î.S. "Poșta Moldovei",
sediul central
Î.S ”Poșta Moldovei” anunță concurs de oferte privind selectarea companiei pentru efectuarea reparației capitale în cadrul Centrului de Prelucrare și Transportare Poștă (Serviciul Curierat, str. Piața Gării,3, mun. Chișinău).
 
Criterii de selecție a companiei:
 
 • experiența companiei candidate (prezența pe piața, clienți fideli/referințe);
 • preț competitiv, inclusiv cu respectarea raportului preț-calitate;
 • condițiile de achitare (avans/credit; posibilitatea achitării în termen de 60 zile);
 • prețurile propuse vor fi valabile pe tot parcursul anului 2017;
 • preț per deviz;
 • calitatea materialelor folosite;
 • termenul de execuție a lucrărilor;
 • termenul de garanție a lucrărilor minim 5 ani.
 
Dosarul de aplicare trebuie să conțină următoarea informație şi acte:
 
 1. Scurtă descriere a companiei ofertante.
 2. Copia certificatului de înregistrare.
 3. Copia ultimelor situații financiare.
 4. Copia licenței de activitate.
 5. Oferta comercială.
 6. Termenul de garanție a lucrărilor executate.
 7. Termenul de execuție a lucrărilor.
 
Copiile necesită autentificare prin ștampila și semnătura ofertantului.
 
Ofertele ce nu vor corespunde cerințelor înaintate vor fi descalificate.
 
Termenul limită de depunere a ofertelor comerciale: 12.10.2017, ora 10:00
 
Informații suplimentare și caietul de sarcini pot fi obținute la telefonul – 078 824 224.
 
Oferta comercială se depune în plicuri sigilate cu mențiunea ”Concursul pentru achiziționarea lucrărilor de reparații capitale”, personal, pe adresa:
 
Î.S. ″Poșta Moldovei″, Secția Cancelarie și Secretariat
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 134, 
et. 2, bir. 208,
tel. 022 251 213
MD-2012 Chișinău
Republica Moldova