Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni până vineri 08:00 - 17:00

Concurs de oferte privind selectarea companiei pentru efectuarea reparațiilor capitale

Locul deschiderii ofertei:
Î.S. "Poșta Moldovei",
sediul central
Î.S ”Poșta Moldovei” anunță concurs de oferte privind selectarea companiei pentru efectuarea reparațiilor capitale la următoarele locații:
 
 1. Centrul de instruire a operatorilori poștali din mun. Bălți.
 2. Oficiul poștal Congaz, r-nul Comrat.
 3. Biroul 23 din clădirea administrativă, str. Bulgara, 39, mun. Chișinău.
 4. Oficiul Poștal din or. Ceadâr Lunga.
 
Criterii de selecție a companiei:
 
 • experiența companiei candidate (prezența pe piața, clienți fideli/referințe);
 • preț competitiv, inclusiv cu respectarea raportului preț-calitate;
 • condițiile de achitare (30% - avans; 70% – în termen de 60 zile din momentul semnării proceselor verbale de execuție a lucrărilor);
 • prețurile propuse vor fi valabile pe tot parcursul anului 2018;
 • preț per deviz;
 • calitatea materialelor folosite;
 • termenul de execuție a lucrărilor;
 • termenul de garanție a lucrărilor minim 5 ani.
 • Evaluarea ofertelor - pe poziții.
 
Dosarul de aplicare trebuie să conțină următoarea informație şi acte:
 
 1. Scurtă descriere a companiei ofertante.
 2. Copia certificatului de înregistrare.
 3. Copia ultimelor situații financiare.
 4. Copia licenței de activitate.
 5. Extrasul din registru de stat al persoanelor juridice.
 6. Certificat de atribuire al TVA.
 7. Certificat privind lipsa datoriilor față de stat.
 8. Certificatele de conformitate.
 9. Oferta comercială conform caietului de sarcini.
 10. Termenul de garanție a lucrărilor executate.
 11. Termenul de execuție a lucrărilor.
 12. Capacitatea tehnică și /sau profesională și criterii de experiență
 13. Standarde de asigurare a calităţii.
 
Copiile necesită autentificare prin ștampila și semnătura ofertantului.
 
Ofertele ce nu vor corespunde cerințelor înaintate vor fi descalificate.
 
Termenul limită de depunere a ofertelor comerciale: 24.08.2018, ora 10:00
 
Informații suplimentare și caietul de sarcini pot fi obținute la telefonul 068688032.
 
Oferta comercială se depune în plicuri sigilate cu mențiunea ”Concursul pentru achiziționarea lucrărilor de reparații capitale”, personal, pe adresa:
 
Î.S. ″Poșta Moldovei″, Secția Cancelarie și Secretariat
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 134, 
et. 2, bir. 208,
tel. 022 251 213
MD-2012 Chișinău
Republica Moldova