Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni până vineri 08:00 - 17:00

Concurs de oferte privind selectarea companiei pentru executarea lucrărilor de reparație capitală a oficiului poștal MD-5830 s. Sărătenii Vechi raionul Telenești

Locul deschiderii ofertei:
Î.S. "Poșta Moldovei”,
sediul central
Î.S ”Poșta Moldovei” anunță concurs de oferte privind selectarea companiei pentru executarea lucrărilor de reparație capitală a oficiului poștal MD-5830 s. Sărătenii Vechi raionul Telenești, achiziție planificată în sumă de 55 mii lei.
 
 
Oferta comercială cu mențiunea “Lucrări de reparație capitală a oficiului postal MD-5830 s. Sărătenii Vechi raionul Telenești” se va depune personal la Cancelaria Î.S."Poșta Moldovei”, pe adresa mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 134, et. 2, bir. 210, Secția Cancelarie și Secretariat. Telefon de contact 022-251-233; 022 251 231.
 
Termenul limită de depunere a ofertelor comerciale este: 22 octombrie 2019, ora 09.00.
 
Criterii de selecție a companiei:
 
 1. Preț competitiv, inclusiv cu respectarea raportului preț-calitate.
 2. Preț per deviz, inclusiv TVA.
 3. Experiența companiei candidate (lista de parteneri în ultimii 2 ani, declarație privind lipsa litigiilor legate de neexecutarea lucrărilor, prezența pe piață, clienți fideli/ referințe scrisoare de recomandare).
 4. Disponibilitatea efectuării lucrărilor în condițiile achitării cu titlul de avans- 30 %, restul sumei în termen de 30 zile din momentul semnării actului de predare-primire.
 5. Termen de executare a lucrărilor – 50 zile.
 6. Termen de garanție a lucrărilor minim 5 ani.
 
Dosarul de aplicare trebuie să conțină următoarea informație și acte:
 
 1. Oferta comercială semnată de administratorul companiei ofertante sau de o altă persoană împuternicită legal în acest sens, cu anexarea în mod obligatoriu a împuternicirilor conferite. În ofertă urmează a se conține prețurile în lei, indicate separat cu TVA și fără TVA.
 2. Scurtă descriere a companiei candidate, cu specificarea adresei electronice a ofertantului, la care va fi expediată informația privind rezultatele concursului desfășurat.
 3. Extrasul din registrul de stat al persoanelor juridice.
 4. Certificat de atribuire al TVA.
 5. Copia certificatului de înregistrare.
 6. Copia raportului financiar.
 7. Certificat privind lipsa datoriilor față de stat.
 8. Certificate de conformitate a materialelor de construcție.
 9. Declarația privind veridicitatea și autenticitatea actelor și documentelor anexate la ofertă.
 10. Termenul de garanție a lucrărilor.
 11. Prețurile vor fi valabile pe tot parcursul executării lucrărilor.
 
Ofertanții care doresc să participe la ședința de deschidere a ofertelor, care se va desfășura la data 22 octombrie 2019, ora 09:00, sunt invitați la data și ora stabilită, pe adresa mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 134, et. 4, sala de ședințe.
 
Reprezentanții ofertanților care vor participa nemijlocit la ședința de deschidere a ofertelor, urmează să dețină buletinul de identitate și după caz, actul care atestă calitatea de administrator. În cazul participării la ședința dată, a altor persoane decât însuși administratorii ofertanților, aceștia trebuie să prezinte și împuternicirile corespunzătoare, care să conțină implicit dreptul de a participa la ședințele respective (ex. procură, ordin, alte documente, după caz).