Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni până vineri 08:00 - 17:00

Concurs de oferte privind selectarea companiei pentru furnizarea a 50 cântare electronice

Locul deschiderii ofertei:
Î.S. "Poșta Moldovei",
sediul central
Î.S ”Poșta Moldovei” anunță concurs de oferte privind selectarea companiei pentru furnizarea a 50 cântare electronice. 
 
Criterii de selecţie a companiei:
 
  1. Experienţa companiei candidate (prezenţa pe piaţă, clienţi fideli/referinţe).
  2. Preţ competitiv, inclusiv cu respectarea raportului preţ-calitate.
  3. Condițiile de achitare a mașinilor (posibilitatea achitării în termen de 12 luni).
  4. Service centru autorizat.
 
Dosarul de aplicare trebuie să conţină următoarea informaţie şi acte:
 
  1. Scurtă descriere a companiei aplicante.
  2. Autorizarea de la producător sau distribuitor oficial.
  3. Copia certificatului de inregistrare.
  4. Copia raportului financiar.
  5. Oferta financiară (tarife indicate separat cu TVA și fără TVA).
 
Copiile necesită autentificare prin ștampila și semnătura ofertantului.
 
Termenul limită de depunere a ofertelor comerciale este: 21 martie 2017, ora 11:00.
 
Oferta comercială cu menţiunea “Ofertă cîntare electronice” se va expedia sau se va depune personal pe adresa:
 
mun. Chșinău, MD-2012 
Î.S. "Poșta Moldovei"
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 134, et. 2, bir. 208,
Secția cancelarie și secretariat,
tel. 022-251-213.

 

CARACTERISTICI
PARAMETRI
Număr unități
50
Număr de diapazoane de cântărire 
2
Masa maximă pentru primul diapazon
3 kg
Masa maximă pentru diapazonul al doilea
30 kg
Eroarea și diviziunea pentru primul diapazon
1 g
Eroarea și diviziunea pentru al doilea diapazon
5 g
Autonomie
bazată pe baterie plumb acid 4V 4Ah
Mod alimentare
integrat