Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni până vineri 08:00 - 17:00

Concurs de oferte privind selectarea companiei pentru furnizarea cartușelor pentru mașina de francat Neopost IJ 80

Locul deschiderii ofertei:
Î.S. "Poșta Moldovei",
sediul central
Î.S ”Poșta Moldovei” anunță concurs de oferte privind selectarea companiei pentru furnizarea cartușelor pentru mașina de francat Neopost IJ 80.
 
Criterii de selecţie a companiei:
 
 1. Experienţa companiei candidate (prezenţa pe piaţă, clienţi fideli/referinţe).
 2. Preţ competitiv, inclusiv cu respectarea raportului preţ-calitate.
 3. Condițiile de achitare a cartuşelor (posibilitatea achitării în termen de 12 luni).
 4. Service centru autorizat producător în Republica Moldova.
 5. Partener autorizat în Republica Moldova.
 
 
Dosarul de aplicare trebuie să conţină următoarea informaţie şi acte:
 
 1. Scurtă descriere a companiei aplicante.
 2. Autorizarea de la producător sau distribuitor official.
 3. Copia certificatului de inregistrare.
 4. Copia raportului financiar.
 5. Oferta comercială (tarife indicate separat cu TVA și fără TVA).
 6. Prețurile vor fi valabile pe tot parcursul anului 2018.
 7. Certificatul de conformitate a sistemului de management ISO 20000-1:2011
 8. Certificatul de conformitate a sistemului de management ISO 9001:2008
 
Copiile necesită autentificare prin ștampila și semnătura ofertantului.
 
Termenul limită de depunere a ofertelor comerciale este: 30 martie 2018, ora 11:00.
 
Oferta comercială se depune în plicuri sigilate cu mențiunea ”Concurs de oferte privind selectarea companiei pentru furnizarea cartușelor pentru mașina de francat Neopost IJ 80”, personal, pe adresa:
 
Î.S. ”Poșta Moldovei”, Secția Cancelarie și Secretariat
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 134, 
et. 2, bir. 208,
tel. 022 251 213
MD-2012 Chișinău
Republica Moldova