Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni până vineri 08:00 - 17:00

Concurs de oferte privind selectarea companiei pentru furnizarea cartușelor pentru mașina de francat Neopost IJ 80

Locul deschiderii ofertei:
Î.S. "Poșta Moldovei",
sediul central
Î.S ”Poșta Moldovei” anunță concurs de oferte privind selectarea companiei pentru furnizarea cartușelor pentru mașina de francat Neopost IJ 80.
                      
Criterii de selecţie a companiei:
 
  1. Experienţa companiei candidate (prezenţa pe piaţă, clienţi fideli/referinţe).
  2. Preţ competitiv, inclusiv cu respectarea raportului preţ-calitate.
  3. Condițiile de achitare a cartuşelor (posibilitatea achitării în termen de 12 luni).
  4. Service centru autorizat producător în Republica Moldova.
  5. Partener autorizat în Republica Moldova.
  
Dosarul de aplicare trebuie să conţină următoarea informaţie şi acte:
 
  1. Scurtă descriere a companiei aplicante.
  2. Autorizarea de la producător sau distribuitor oficial.
  3. Copia certificatului de inregistrare.
  4. Copia raportului financiar.
  5. Oferta financiară (tarife indicate separat cu TVA și fără TVA).
  6. Certificatul de conformitate a sistemului de management ISO 20000-1:2011.
  7. Certificatul de conformitate a sistemului de management ISO 9001:2008.
 
Copiile necesită autentificare prin ștampila și semnătura ofertantului.
 
Termenul limită de depunere a ofertelor comerciale este 21 martie 2017, ora 11:00.
 
Oferta comercială cu menţiunea “Ofertă cartușe pentru mașina de francat IJ 80” se va expedia sau se va depune personal pe adresa:
 
mun. Chșinău, MD-2012,
Î.S. "Poșta Moldovei",
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 134, et. 2, bir. 208,
Secția cancelarie și secretariat,
tel. 022-251-213.