Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni până vineri 08:00 - 17:00

Concurs de oferte privind selectarea companiei pentru furnizarea echipamentului de extindere a spațiului de stocare de date, extinderii garanției și a lucrărilor de instalare/migrare

Locul deschiderii ofertei:
Î.S. "Poșta Moldovei",
sediul central
Î.S ”Poșta Moldovei” anunță concurs de oferte privind selectarea companiei pentru furnizarea echipamentului de extindere a spațiului de stocare de date, extinderii garanției și a lucrărilor de instalare/migrare, achiziție planificată în sumă de 684 000 lei.
 
 
Oferta comercială cu mențiunea “Echipament de stocare date” se va depune personal la Cancelaria Î.S.„Poșta Moldovei”, pe adresa mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 134, et. 2, bir. 210, Secția Cancelarie și Secretariat sau se vor depune prin intermediul Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor MTender”.
 
Termenul limită de depunere a ofertelor comerciale este: 02 septembrie 2019, ora 09.00.
 
Condițiile procurării:
 
 1. Termen de livrare până la 40 zile din momentul semnării contractului de către părți.
 2. Achitarea în termen de 10 zile după primirea și instalarea echipamentului, conform facturii.
 
Criterii de selecție a companiei:
 
 1. Experiența companiei candidate (prezenta pe piață, clienți fideli/referințe).
 2. Preț competitiv, inclusiv cu respectarea raportului preț-calitate.
 3. Service centru autorizat de producător în RM.
 4. Evaluare pe lot întreg.
 
Dosarul de aplicare trebuie să conțină următoarea informație și acte:
 
 1. Oferta comercială semnată de administratorul companiei ofertante sau de o altă persoană împuternicită legal în acest sens, cu anexarea în mod obligatoriu a împuternicirilor conferite. În ofertă urmează a se conține prețurile în lei, indicate separat cu TVA și fără TVA.
 2. Scurtă descriere a companiei candidate, cu specificarea adresei electronice a ofertantului, la care va fi expediată informația privind rezultatele concursului desfășurat.
 3. Autorizarea de la producător (MAF) sau distribuitor oficial (DAF).
 4. Extrasul din registrul de stat al persoanelor juridice.
 5. Certificat de atribuire al TVA.
 6. Copia certificatului de înregistrare.
 7. Copia raportului financiar.
 8. Oferta financiară (tarife indicate separat cu TVA și fără TVA).
 9. Certificat ISO9001 al producătorului si a companiei candidate.
 10. Copia contractului cu service centru autorizat.
 
Ofertanții care doresc să participe la ședința de deschidere a ofertelor, care se va desfășura la data 02 septembrie 2019, ora 9:00, sunt invitați la data și ora stabilită, pe adresa mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 134, et. 4, sala de ședințe.
 
Reprezentanții ofertanților care vor participa nemijlocit la ședința de deschidere a ofertelor, urmează să dețină buletinul de identitate și după caz, actul care atestă calitatea de administrator. În cazul participării la ședința dată, a altor persoane decât însuși administratorii ofertanților, aceștia trebuie să prezinte și împuternicirile corespunzătoare, care să conțină implicit dreptul de a participa la ședințele respective (ex. procură, ordin, alte documente, după caz).