Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni până vineri 08:00 - 17:00

Concurs de oferte privind selectarea companiei pentru furnizarea imprimantelor fiscale

Locul deschiderii ofertei:
Î.S. "Poșta Moldovei",
sediul central
Î.S ”Poșta Moldovei” anunță concurs de oferte privind selectarea companiei pentru furnizarea imprimantelor fiscale - 31 buc.
 
Criterii de selecţie a companiei:
 
 1. Experienţa companiei candidate (prezenţa pe piaţă, clienţi fideli/referinţe).
 2. Preţ competitiv, inclusiv cu respectarea raportului preţ-calitate.
 3. Condițiile de achitare (posibilitatea achitării în termen de 12 luni).
 4. Service centru autorizat de producător în RM.
 
 
Dosarul de aplicare trebuie să conţină următoarea informaţie şi acte:
 
 1. Scurtă descriere a companiei aplicante.
 2. Autorizarea de la producător sau distribuitor oficial.
 3. Extrasul din registrul de stat al persoanelor juridice.
 4. Certivicat de atribuire al TVA.
 5. Copia certificatului de inregistrare.
 6. Copia raportului financiar.
 7. Oferta financiară (tarife indicate separat cu TVA și fără TVA).
 
Copiile necesită autentificare prin ștampila și semnătura ofertantului.
 
Termenul limită de depunere a ofertelor comerciale este 05 decembrie 2018, ora 10:00.
 
Oferta comercială cu menţiunea “Ofertă imprimante fiscale” se va expedia sau se va depune personal pe adresa:
 
Î.S. ”Poșta Moldovei”, Secția Cancelarie și Secretariat,
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 134, 
et. 2, bir. 208,
tel. 078824088
MD-2012 Chișinău,
REPUBLICA MOLDOVA

 

 

CARACTERISTICI TEHNICE:
 
 • Rezoluție imprimare: 203 dpi.
 • lățimea hîrtiei: 50...82.5 mm;
 • diametrul rolei hirtiei: nu mai puțin de175 mm;
 • viteza de imprimare: 250 mm/s;
 • viteza emiterii cecului: 1000 mm/s;
 • resursa mecanismului de tipărire : 200 km;
 • resursa mecanismului de tăiere: 1 000 000 operațiuni;
 • temperatura de funcționare: -20°C + 70°C;
 • măsuri de securitate: senzori anti-blocare, fără hârtie, senzori pentru deschiderea capacului imprimantei, senzor pentru capăt aproape de hârtie, senzor pentru temperatura capului de imprimare;
 • tip de montare: vertical și orizontal;
 • conexiuni: RS232, USB, Ethernet, ecran cumpărător, sertar pentru bani;
 • funcții pentru documente nerevendicate: verificarea aruncării (viteză până la 1000 mm / s); pentru a atrage verificarea în retractare (viteză până la 1000 mm / s);
 • alimentare: DC 24 Vcc ± 10%, 2,5 A;
 • imprimarea rapoartelor Z: Ridicați o chitanță în retractă fără a emite prima chitanță;
 • dimensiunile imprimantei: de la 110x140x70 mm la 120x145x80;
 • starea imprimantei: Iluminarea slot pentru emiterea cecului.