Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni până vineri 08:00 - 17:00

Concurs de oferte privind selectarea companiei pentru furnizarea imprimantelor matriciale

Locul deschiderii ofertei:
Î.S. "Poșta Moldovei",
sediul central
Î.S ”Poșta Moldovei” anunță concurs de oferte privind  selectarea companiei pentru furnizarea imprimantelor matriciale (150 buc.).
 
Criterii de selecţie a companiei:
 
  1. Experienţa companiei candidate (prezenţa pe piaţă, clienţi fideli/referinţe).
  2. Preţ competitiv, inclusiv cu respectarea raportului preţ-calitate.
  3. Condițiile de achitare (posibilitatea achitării în termen de 12 luni).
  4. Existența service centru certificat sau autorizat de producător.
 
 
Dosarul de aplicare trebuie să conţină următoarea informaţie şi acte:
 
  1. Scurtă descriere a companiei aplicante;
  2. Copia certificatului de inregistrare;
  3. Copia raportului financiar;
  4. Autorizație și statut de partener oficial de la producător;
  5. Oferta financiară (tarife indicate separat cu TVA și fără TVA).
 
În caz de lipsă a autorizației producătorului, este necesar de prezentat actul care confirmă originea oficială și conformitatea cu regiunea de aprovizionare a echipamentului.
 
Copiile necesită autentificare prin ștampila și semnătura ofertantului.
 
Termenul limită de depunere a ofertelor comerciale este 06 aprilie 2017, ora 10:00
 
Oferta comercială cu menţiunea “Ofertă imprimante matriciale” se va expedia sau se va depune personal pe adresa:
 
mun. Chșinău, MD-2012 
Î.S. "Poșta Moldovei"
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 134, et. 2, bir. 208,
Secția cancelarie și secretariat,
tel. 022-251-213.
 
 
 
 
Specificație:
 
9-pin, serial, impact dot matrix printer similar Epson LX-350 sau analogic Bidirectional Print Direction, Print Head Life approx. 400 million strokes/wire RS-232, USB 2.0 Type B, Bidirectional parallel Interfaces Single sheet rear, Continuous paper rear, Paper output rear Document Feed.