Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni până vineri 08:00 - 17:00

Concurs de oferte privind selectarea companiei pentru furnizarea mărfii ”Cântar dinamic pentru mașină de francat Neopost IJ 80”

Locul deschiderii ofertei:
Î.S. "Poșta Moldovei",
sediul central
Î.S ”Poșta Moldovei” anunță concurs de oferte privind selectarea companiei pentru furnizarea mărfii ”Cîntar dinamic pentru mașină de francat Neopost IJ 80”.
 
Cantitate - 3 buc.
 
Criterii de selecţie a companiei:
 
  1. Experienţa companiei candidate (prezenţa pe piaţă, clienţi fideli/referinţe).
  2. Preţ competitiv, inclusiv cu respectarea raportului preţ-calitate.
  3. Service centru autorizat.
Dosarul de aplicare trebuie să conţină următoarea informaţie şi acte:
 
  1. Scurtă descriere a companiei aplicante.
  2. Autorizarea de la producător sau distribuitor oficial.
  3. Certificate de calitate.
  4. Copia certificatului de înregistrare.
  5. Copia raportului financiar.
  6. Oferta financiară (tarife indicate separat cu TVA și fără TVA).
 
Copiile necesită autentificare prin ștampila și semnătura ofertantului.
 
Termenul limită de depunere a ofertelor comerciale este: 2 martie 2016 ora 10:00.
 
Oferta comercială cu menţiunea “Ofertă cîntar dinamic pentru mașina de francat” se va expedia sau se va depune personal la:
 
Secția Cancelarie și Secretariat
Î.S. ″Poșta Moldovei″
bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 134, et. 2, bir. 208, 
mun. Chișinău
tel. 022-251-213.