Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni până vineri 08:00 - 17:00

Concurs de oferte privind selectarea companiei pentru furnizarea perifericelor și pieselor de schimb pentru calculatoare de birou

Locul deschiderii ofertei:
Î.S. "Poșta Moldovei",
sediul central
Î.S ”Poșta Moldovei” anunță concurs de oferte privind  selectarea companiei pentru furnizarea perifericelor si pieselor de schimb pentru calculatoare de birou.
 
Criterii de selecție a companiei:
 
 1. Preț competitiv, inclusiv cu respectarea raportului preț-calitate.
 2. Preț per unitate, inclusiv TVA.
 3. Experiența companiei candidate (prezența  pe piață, clienți fideli/ referințe).
 4. Condițiile de achitare – posibilitatea achitării în termen de 12 luni din momentul primirii bunurilor.
 5. Prețuri fixe pe toată durata contractului.
 6. Termen de livrare – pînă la 30 zile lucrătoare.
 7. Deținerea de către ofertant a autorizării de la producător sau distribuitor oficial.
 8. Deținerea certificatului ISO9001 al producătorului si a companiei candidate.
 9. Deținerea Manufacture Authorization Form (MAF).
 10. Service centru autorizat de producător în RM.
 
Dosarul de aplicare trebuie să conțină următoarea informație și acte:
 
 1. Scurtă descriere a companiei ofertante.
 2. Copia certificatului de înregistrare.
 3. Extrasul din registru de stat al persoanelor juridice.
 4. Certificat de atribuire al TVA.
 5. Certificat privind lipsa datoriilor față de stat.
 6. Copia ultimelor situații financiare.
 7. Oferta comercială conform specificației care va include prețul per unitate, inclusiv TVA, descrierea mărfii.
 8. Condițiile de achitare.
 9. Condițiile și termenele de livrare.
 10. Autorizarea de la producător sau distribuitor oficial.
 11. Certificat ISO9001 al producătorului si a companiei candidate.
 12. Certificat privind deținerea a Manufacture Authorization Form (MAF).
 13. Prezența service centru autorizat de producător în RM.
 
 
 
Copiile necesită autentificare prin ștampila și semnătura ofertantului.
 
Ofertele ce nu nor corespunde cerințelor înaintate vor fi descalificate.
 
Termenul limită de depunere a ofertelor comerciale: 16.07.2018, ora 10:00.
 
Detalii pot fi obținute la numărul de telefon: 078824088.
 
Oferta comercială se depune în plicuri sigilate cu mențiunea ”Concursul pentru achiziționarea perifericelor și pieselor de schimb pentru calculatoare de birou”, personal, la Secția Cancelarie și Secretariat a Î.S. ″Poșta Moldovei″: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 134, et. 2, bir. 208, tel. 022-251-213.