Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni până vineri 08:00 - 17:00

Concurs de oferte privind selectarea companiei pentru furnizarea perifericelor și a pieselor de schimb pentru calculatoare de birou

Locul deschiderii ofertei:
Î.S. "Poșta Moldovei",
sediul central
Data publicării: 30.07.2019,11:00
 
 
Î.S ”Poșta Moldovei” anunță concurs de oferte privind selectarea companiei pentru furnizarea perifericelor și a pieselor de schimb pentru calculatoare de birou conform fișierului cu specificații.
 
 
Condițiile livrării și achitării bunurilor procurate:
 
 • Livrarea bunurilor se execută în baza comenzilor.
 • Termen de livrare până la 30 zile din data efectuării comenziii.
 • Achitarea în termen de 12 luni.
 
 
Criterii de selecție a companiei:
 
 • Experiența companiei candidate (prezenta pe piață, clienți fideli/referințe).
 • Preț competitiv, inclusiv cu respectarea raportului preț-calitate.
 • Service centru autorizat de producător în RM.
 • Evaluare pe lot întreg.
 
 
Dosarul de aplicare al ofertantului trebuie să conțină următoarea informație și acte solicitate:
 
 1. Oferta comercială semnată de administratorul companiei ofertante sau de o altă persoană împuternicită legal în acest sens, cu anexarea în mod obligatoriu a împuternicirilor conferite. În ofertă urmează a se conține prețurile indicate separat cu TVA și fără TVA.
 2. Scurtă descriere a companiei candidate, cu specificarea adresei electronice a ofertantului, la care va fi expediată informația privind rezultatele concursului desfășurat.
 3. Autorizarea de la producător (MAF) sau distribuitor oficial (DAF).
 4. Extrasul din registrul de stat al persoanelor juridice.
 5. Certificat de atribuire al TVA.
 6. Copia certificatului de înregistrare.
 7. Copia raportului financiar.
 8. Certificat ISO9001 al producătorului si a companiei candidate.
 9. Copia contractului cu service centru autorizat.
 
Ofertele comerciale se vor depune într-un plic cu mențiunea ”Piese de schimb și consumabile” și se vor prezenta la sediul Î.S. ”Poșta Moldovei”, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 134, et. 2, bir. 203, tel. 022-251-273, sau se vor depune prin intermediul Sistemului informaţional automatizat ”Registrul de stat al achiziţiilor publice” MTender.
 
Termenul limită de depunere a ofertelor comerciale este 13 august 2019, ora 09.00.
 
Ofertanții care doresc să participe la ședința de deschidere a ofertelor, care se va desfășura la data de 13.08.2019, ora 09.00, sunt invitați la data și ora stabilită, pe adresa mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 134, et. 4, sala de ședințe.
 
Reprezentanții ofertanților, care vor participa nemijlocit la ședința de deschidere a ofertelor, urmează să dețină buletinul de identitate și, după caz, actul care atestă calitatea de administrator.
 
În cazul participării la ședința dată a altor persoane decât înșiși administratorii ofertanților, acestea trebuie să prezinte și împuternicirile corespunzătoare, care să conțină implicit dreptul de a participa la ședințele respective (ex. procură, ordin, alte documente, după caz).