Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni până vineri 08:00 - 17:00

Concurs de oferte privind selectarea companiei pentru furnizarea programelor de antivirus

Locul deschiderii ofertei:
Î.S. "Poșta Moldovei",
sediul central
 
Î.S ”Poșta Moldovei” anunță concurs de oferte privind  selectarea companiei pentru furnizarea programelor de antivirus.
 
Cerințe față de participanți pentru lot:
 
Nr
Cerință
Detaliere
1
Număr minim de specialiști certificați în produsul antivirus propus.
Ofertantul trebuie sa dețină cel puțin 2 specialiști certificați in produsul
antivirus propus, pentru a oferi servicii de calitate, de instruire specialiștilor
beneficiarului   in administrarea produsului antivirus, cit si configurarea corecta a acestuia.  
2
Proiecte asemănătoare realizate pe parcursul ultimului an.
Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a gestionat anterior minim 3 proiecte mari de
implementare a produsului antivirus propus, cel puțin 300 licențe livrate de acesta
in RM in ultimul an. (se va anexa copia contractelor).
3
Existența unui service centru (suport centru) local în RM.
Existenta pe teritoriul RM a unui centru de suport pentru produsul propus, este obligatorie.
Disponibilitatea specialistului de a ajunge la sediul central al beneficiarului timp de 1 ora, pentru a oferi suportul.
4
Ofertantul trebuie sa dețină Manufacture Authorization Form (MAF).
Pentru a beneficia  de operativitatea in soluționarea problemelor de securitatea,
cit si a întrebărilor apărute pe parcursul utilizării produsului.
Termen de livrare – 5 zile lucrătoare.
 
Termen de achitare – 12 luni.
 
Termenul limită de depunere a ofertelor comerciale este: 6 aprilie 2017, ora 10:00
 
Oferta comercială cu menţiunea “Ofertă programe antivirus” se va expedia sau se va depune personal pe adresa:
 
mun. Chșinău, MD-2012 
Î.S. "Poșta Moldovei"
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 134, et. 2, bir. 208,
Secția cancelarie și secretariat,
tel. 022-251-213.
 
Lot 4
Descriere licențe
Cantitate, buc.
1. Achiziția licenței produsului antivirus Kaspersky pentru securizarea stațiilor de lucru si a serverelor de fișiere (licenta pentru 3 ani)
Licențe antivirus pentru stații de lucru și servere de fișiere
300
Cerințe fața
de produs
Protecție antivirus pentru nodurile principale ale unei rețele: stații de lucru, laptopuri, servere de fișiere;
Produsul trebuie sa aibă doar un singur motor de scanare care include toate
componentele de protecție, pentru un consum mai eficient de resurse;
Produsul trebuie sa detecteze si sa înlăture programele periculoase de tip rootkit;
Produsul trebuie sa includă tehnologii care sa optimizeze viteza de scanare a fișierelor prin
excluderea acelor fișiere care nu au fost modificate de la ultima scanare;
Produsul trebuie să includă componente care scanează mesajele primite sau trimise prin
intermediul protocoalelor POP3, SMTP, IMAP, MAPI si NNTP, pentru a detecta virușii si alte amenințări;
Produsul trebuie să includă componente de protecție a datelor trimise si primite de la si pe un
computer prin protocoalele HTTP si FTP de verificare a URL-urilor in lista de adrese web suspecte sau de phishing;
Produsul trebuie să permită ca instalarea sa fie efectuata pe un computer local sau de la distanta;
Instalarea locala a produsului trebuie sa poată fi realizata in doua moduri: interactiv sau fără interacțiunea cu utilizatorul;
Produsul trebuie sa includă componente care monitorizează activitatea unui program in sistem si daca programul
este considerat periculos, activitatea sa este blocata sau este trecuta in carantina;
 
 
 
 
 
 
 
Tiparele comportamentale ale programelor utilizate de componenta care monitorizează activitatea
programelor trebuie sa fie incluse in actualizările de produs;
Componentele care monitorizează activitatea programelor trebuie sa poată restaura sistemul la starea de 
dinaintea acțiunii programelor periculoase;
 
 
 
Produsul trebuie sa includă protecție împotriva programelor care exploatează vulnerabilitățile, inclusiv
împotriva celor care folosesc așa numitele vulnerabilități zero-day, dar si amenințări care nu au fost
înregistrate încă in baza de date cu semnături;
Produsul trebuie sa includă componente de firewall care permit crearea de reguli pe doua nivele: pachete
pentru rețea si la nivel de aplicație;
Componentele firewall ale produsului trebuie sa permită crearea de reguli bazate pe reputația aplicațiilor;
Produsul trebuie sa includă o componenta care scanează traficul de intrare pentru activități tipice atacurilor
de rețea si sa blocheze activitatea din rețea care provine de la computerul care inițiază atacul;
Produsul trebuie sa permită administratorului posibilitatea stabilirii unei liste a porturilor de rețea si o lista a
aplicațiilor care necesita permisiune de acces in rețea, care vor fi analizate de componentele produsului
atunci când monitorizează traficul de rețea;
Produsul trebuie sa includă sistem bazat pe tehnologii cloud care sa monitorizeze si sa răspundă rapid la
amenințări. Furnizează o infrastructura de servicii online care permit accesul la: 
-          informații pentru reacții rapide la fișiere si URL-uri periculoase,
-          informații despre reputația fișierelor si categoriile acestora;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produsul trebuie sa aibă abilitatea sa interacționeze cu sistemele cloud fără acces direct la Internet, prin
intermediul sistemului de administrare centralizata;
Produsul trebuie sa permită actualizarea bazelor de date de semnături si a modulelor aplicației;
Pe parcursul procesului de actualizare, produsul trebuie sa realizeze o copie de rezervă a bazei de date si
a modulelor aplicației existente, permițând administratorului sa restaureze bazele de date si aplicațiile modulelor
la starea inițiala, daca este necesar;
După o actualizare produsul trebuie sa realizare o scanare automata a fișierelor aflate in carantina;
Pentru o protecție optimizata, actualizările trebuie lansate de către producător la fiecare ora;
Produsul trebuie sa aibă un depozit de rezerva pentru copiile de rezerva ale fișierelor care au fost șterse sau
modificate pe parcursul procesului de înlăturare a amenințărilor;
Produsul trebuie sa permită crearea unei liste definite de administrator, cu obiecte si aplicații care nu sunt monitorizate;
Produsul trebuie sa includă un mecanism de auto-protecție care sa prevină distrugerea sau ștergerea fișierelor 
aplicației de pe hard disc, proceselor de memorie si intrările in sistemul de registry;
 
Producătorul trebuie sa facă parte din grupul liderilor in ceea ce privește protecția pentru endpoint așa cum este definit de Gartner;
Produsul trebuie sa permită administratorului sa identifice toate încercările utilizatorului de pornire a aplicației
 
si sa reglementeze lansarea aplicațiilor prin intermediul regulilor de control pentru pornirea aplicațiilor;
Produsul trebuie sa permită administratorului sa creeze reguli pentru pornirea aplicațiilor, stabilind multiple condiții cum ar fi:
-          calea către mapa ce conține fișierul executabil al aplicației,
-          metadata (denimirea originala a fișierului executabil al unei aplicații, numele fișierului executabil al unei aplicații aflate
pe un dispozitiv drive, versiunea fișierului executabil al aplicației, numele aplicației si producătorul aplicației),
-          MD5 hash al fișierului executabil al aplicației,
-          aplicația aparține unei categorii predefinite, care este actualizata constant de producător;
Produsul trebuie sa permită implementarea politicilor negare implicita pentru pornirea aplicațiilor;
Produsul trebuie sa ofere administratorului posibilitatea de împiedicare a acțiunilor periculoase pentru sistem ale
aplicațiilor, si sa asigure controlul accesului la resursele sistemului de operare si la datele confidențiale;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produsul trebuie sa permită administratorului sa creeze reguli pentru restricționarea accesului utilizatorilor la
dispozitive instalate pe computer sau conectate la acesta la nivel de magistrala, tip si dispozitiv;
Produsul trebuie sa permită administratorului sa creeze reguli pentru accesarea dispozitivelor pe baza unui set
de parametri care definesc cel puțin următoarele funcții:
-          permit selectarea utilizatorilor si/sau grupurilor de utilizatori pentru a accesa tipuri specifice de dispozitive in anumite perioade de timp,
-          setarea dreptului de vizualizarea a arborelui de mape in dispozitivele de memorie,
-          setarea dreptului de citire a conținutului dispozitivelor de memorie,
-          setarea dreptului de editarea a conținutului dispozitivelor de memorie;
Produsul trebuie sa permită identificarea dispozitivelor bazate pe un număr sau serie de identificare unice;
Produsul trebuie sa permită administratorului sa acorde accesul temporar la un dispozitiv blocat;
Produsul trebuie sa permită administratorului sa creeze reguli care asigura control asupra acțiunilor utilizatorilor
indiferent de locația stației de lucru  in interiorul sau in exteriorul LAN-ului): restricționând sau blocând accesul la resursele web;
Produsul trebuie sa permită administratorului sa creeze reguli pentru accesarea resurselor web in funcție de:
-          conținut si tipul datelor,
-          adresa resurselor web (o masca de adresa pentru o resursa web trebuie utilizata pentru a înlocui un număr mare de adrese web),
-          după grupe și nume de utilizatori
Produsul trebuie sa permită administratorului sa afișeze mesaje utilizatorului, atunci când acesta încearcă sa
acceseze resurse web care sunt restricționate;
Produsul trebuie sa permită administratorului crearea de reguli in funcție de utilizator din infrastructura LDAP sau Active Directory;
Produsul trebuie sa includă o metoda de aplicare automata a whitelisting-ului furnizata de producător si actualizata frecvent;
Produsul trebuie sa asigure suport pentru crearea regulilor pentru aplicații in funcție de imaginile diferitelor sisteme de operare
(Windows XP, 7, 8, 10);
Produsul trebuie sa asigure posibilitatea creării de categorii de aplicații extrase de pe computerele client (imagine computer);
Produsul trebuie sa permită detectarea automata a vulnerabilităților  din sistemul de operare;
Produsul trebuie sa permită instalarea dintr-un singur kit de instalare care sa includă toate pachetele necesare pentru implementare;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produsul trebuie sa ofere suport pentru implementarea si administrarea de la distanta a sistemelor client independent
de structura si dimensiunea rețelei;
Produsul trebuie ofere multiple moduri de instalare in funcție de dimensiunea rețelei;
Produsul trebuie sa permită setarea diferitor tipuri de permisiuni ale administratorilor pentru accesul la funcțiile aplicației,
modificarea drepturilor de acces, editarea setărilor de logare si notificare, instalare de la distanta a aplicațiilor, editarea
ierarhiei de servere de administrare, salvarea conținutului listelor de sisteme detectate in rețea si crearea de tunele de comunicare;
Produsul trebuie sa ofere suport pentru multiple roluri si drepturi administrative;
Produsul trebuie sa permită administrarea de la distanta a aplicațiilor de securitate pentru diverse sisteme de operare
(Windows, Mac, Linux) din aceeași consola;
Produsul trebuie sa permită crearea unei ierarhii de servere de administrare astfel încât secțiunile din rețea independente
sau izolate sa poată fi controlate prin intermediul unor servere de administrare diferite controlate la rândul lor de un server de tip master, in vederea:
-          scăderii încărcării pe serverul de administrare (comparat cu scenariul in care exista un singur server),
-          scăderii traficului pe internet si simplificării lucrului cu locațiile îndepărtate,
-          distribuției de responsabilități mai eficiente intre administratori;
Produsul trebuie sa permită crearea unei ierarhii de servere de administrare pe doua niveluri pe un singur sistem fizic:
-          Server de administrare master – gazda,
-          Server de administrare virtual slave – virtual (Virtualizarea este realizata in interiorul produsului de
administrare centralizata si nu necesita utilitare de virtualizare adițională);
Produsul trebuie sa permită administratorului sa trimită notificări de tip e-mail si NET SEND in legătura cu
evenimentele înregistrate la oprirea serverului de administrare a aplicațiilor administrate;
Produsul trebuie sa permită împărțirea sistemelor administrate in grupuri cu posibilitatea de creare a unei structuri ierarhice de grupuri;
Produsul trebuie sa ofere un sistem de autentificare si schimb de date cu sistemele client bazata pe certificat de Securitate;
Produsul trebuie sa ofere suport pentru back-upul automat al datelor serverului de administrare si posibilitatea
de restaurare a acestora;
Produsul trebuie sa ofere o consola web ce permite administratorului sa efectueze acțiuni de monitorizare
si administrare limitata a protecției AV;
 
 
 
 
 
Produsul trebuie sa permită definirea unor setări separate pentru sistemele client de tip mobile
(care se deplasează in afara rețelei administrate), ce vor fi aplicate imediat ce sistemul client este deconectat
de la serverul de administrare;
Produsul trebuie sa includă posibilitatea de scanare pentru detecția vulnerabilităților aplicațiilor si sistemelor de operare;
Produsul trebuie sa permită crearea de rapoarte la detectarea vulnerabilităților cu posibilitatea de grupare
a sistemelor conform vulnerabilităților detectate;
Produsul trebuie sa permită administratorului vizualizarea centralizată a tuturor aplicațiilor instalate pe sistemele client;
Produsul trebuie sa permită administratorului vizualizarea centralizată a informațiilor despre hardware-ul sistemelor client.