Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni până vineri 08:00 - 17:00

Concurs de oferte privind selectarea companiei pentru furnizarea scanerelor bar code 2D - 150 buc.

Locul deschiderii ofertei:
Î.S. "Poșta Moldovei",
sediul central
Î.S ”Poșta Moldovei” anunță concurs de oferte privind selectarea companiei pentru furnizarea scanerelor bar code 2D - 150 buc.
 
Criterii de selecţie a companiei:
 
 1. Experienţa companiei candidate (prezenţa pe piaţă, clienţi fideli/referinţe).
 2. Preţ competitiv, inclusiv cu respectarea raportului preţ-calitate.
 3. Condițiile de achitare (posibilitatea achitării în termen de 12 luni).
 4. Service centru autorizat de producător în RM.
 
Dosarul de aplicare trebuie să conţină următoarea informaţie şi acte:
 
 1. Scurtă descriere a companiei aplicante.
 2. Autorizarea de la producător sau distribuitor oficial.
 3. Extrasul din registrul de stat al persoanelor juridice.
 4. Certivicat de atribuire al TVA.
 5. Copia certificatului de inregistrare.
 6. Copia raportului financiar.
 7. Oferta financiară (tarife indicate separat cu TVA și fără TVA).
 
Copiile necesită autentificare prin ștampila și semnătura ofertantului.
 
Termenul limită de depunere a ofertelor comerciale este 15 iunie 2018, ora 10:00
 
Oferta comercială cu menţiunea “Ofertă scanere bar code 2D” se va expedia sau se va depune personal pe adresa:
 
Î.S. ”Poșta Moldovei”, Secția Cancelarie și Secretariat,
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 134, 
et. 2, bir. 208,
tel. 022 251 213
MD-2012 Chișinău,
REPUBLICA MOLDOVA
CONDIȚII TEHNICE
CARACTERISTICI
PARAMETRI
Modalitate scanare
1D, 2D, PDF
Viteza maxima de scanare
10cm/s
Unghiul de scanare
Orizontal 42,4°, Vertical 30,8°
Lungimea de scanare
pâna la 350 mm
Lățimea de scanare
300 mm
Adâncime de culoare
32 bit
Indici de scanare
Lumină și sunet
Interfețe disponibile
USB, RS232, KBW
Clasa de protecție
IP42
Temperatura de exploatare
0…40 °C
Garanția
5 ani
Suport
În complect
Regim de lucru
Manual, automatic
Butonul de scanare
Top