Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni până vineri 08:00 - 17:00

Concurs de oferte privind selectarea companiei pentru prestarea serviciilor reparații auto, furnizarea pieselor și materialelor (anvelope și acumulatoare)

Locul deschiderii ofertei:
Î.S. "Poșta Moldovei",
sediul central
Î.S. ″Poșta Moldovei″ anunță concurs de oferte cu scopul selectării, iar ulterior contractării companiilor pentru prestarea serviciilor reparații auto, furnizarea pieselor și materialelor (anvelope și acumulatoare).
 
Criterii de selecţie a companiei:
 
 1. Dispunerea de personal cu experienţă în domeniul de deservire şi reparaţie a transportului auto.
 2. Posibilitatea deservirii şi reparaţiei autotransportului cu masa maximă autorizată pînă la 7,5 tone.
 3. Folosirea pieselor de schimb (materie primă) de calitate înaltă de la distribuitor oficial.
 4. Dispunerea de aparataj de reglare a unghiurilor roţilor.
 5. Posibilitatea deservirii și reparației sistemelor de aer condiționat.
 6. Posibilitatea deservirii și reparației sistemelor de alimentare cu GPL.
 7. Stocul de piese necesare la depozit.
 8. Deservirea şi reparaţia transportului Beneficiarului fără rînd. 
 9. Utilaj pentru montarea – demontarea anvelopelor și balansarea roţilor.
 10. Utilaj pentru efectuarea diagnosticarea electronică a automobilelor.
 11. Livrarea pieselor de schimb, inclusiv deservirea tehnică şi reparaţie a automobilelor de următoarele modele: Vaz, Volkswagen, Mercedes, Ij, Peugeot, Mitsubishi; Dacia, Skoda.
 
Dosarul de aplicare trebuie să conţină următoare informaţie şi documente:
 
 1. Scurtă descriere a companiei aplicante.
 2. Oferta financiară pentru serviciile, piesele și materialele livrate (tarife indicate cu TVA).
 3. Copiile Certificatului de înregistrare a agentului economic, a Extrasului din registrul de stat al persoanelor juridice și Raportul financiar.
 4. Lista companiilor cu care au fost încheiate contracte privind deservirea tehnică.
 
Termenul limită de depunere a ofertelor comerciale este: 08.02.2016, ora 09:00.
 
Oferta comercială cu menţiunea "Servicii reparații auto" sau "Furnizarea pieselor și materialelor" se va expedia sau se va depune personal la Secția Cancelarie și Secretariat a Î.S. ″Poșta Moldovei″:
 
mun. Chișinău,
bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 134, et. 2, bir. 208,
tel. 022-251-213.