Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni până vineri 08:00 - 17:00

Concurs de oferte privind selectarea companiei pentru procurarea combustibilului (benzină, motorină, GPL)

Locul deschiderii ofertei:
Î.S. "Poșta Moldovei",
sediul central
Î.S. ″Poșta Moldovei″ anunță concurs de oferte cu scopul selectării, iar ulterior contractării companiilor pentru achiziţia combustibilului (benzină, motorină, GPL) pe parcursul anului 2016.
 
Criterii de selecţie a companiei:
 
  1. Experienţa companiei candidate (prezenţa pe piaţă, clienţi fideli/referinţe).
  2. Reţea bine dezvoltată de staţii de alimentare cu acoperire teritorială largă, inclusiv prezența stațiilor în raza centrelor raionale.
  3. Preţ competitiv, inclusiv cu respectarea raportului preţ-calitate.
  4. Condițiile de achitare a combustibilului consumat (avans/credit, termenul de achitare, etc.).
 
Dosarul de aplicare trebuie să conţină următoarea informaţie şi documente:
 
  1. Scurtă descriere a companiei aplicante.
  2. Oferta financiară pentru combustibil (tarife indicat separat cu TVA si fără TVA).
  3. Copiile Certificatului de înregistrare a agentului economic, a Extrasului din Registrul de Stat al persoanelor juridice și Raportul financiar.
  4. Harta detaliată a reţelei de staţii de alimentare pe teritoriul RM.
 
Termenul limită de depunere a ofertelor comerciale este: 08.02.2016, ora 09:00.
 
Oferta comercială cu menţiunea "Ofertă Combustibil (benzină, motorină, GPL)" se va expedia sau se va depune personal la Secția Cancelarie și Secretariat a Î.S. ″Poșta Moldovei″:
 
mun. Chișinău,
bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 134, et. 2, bir. 208,
tel. 022-251-213.