Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni până vineri 08:00 - 17:00

Concurs de oferte privind selectarea companiei pentru procurarea licenței produsului antivirus

Locul deschiderii ofertei:
Î.S. "Poșta Moldovei",
sediul central
Î.S. ,,Poșta Moldovei” anunță concurs de oferte privind selectarea companiei pentru achiziția licenței produsului antivirus pentru securizarea stațiilor de lucru și a serverelor de fișiere (licența pentru 3 ani).
 
Ofertele se prezintă în plicuri sigilate cu mențiunea ”Concurs de oferte privind selectarea companiei pentru achiziția licenței produsului antivirus”, la adresa beneficiarului: 
 
mun. Chișinău,
bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 134, Secția Cancelarie și Secretariat, bir. 210,
tel. 022-251-259, 079924015.
 
Termen de livrare: 5 zile lucrătoare. 
Termen de achitare: 12 luni.
Termenul limită de depunere a ofertelor comerciale este: 27 februarie 2017, ora 10:00.
 
 
 
 
 
CERINȚE FAȚĂ DE OFERTANȚI
Nr
Cerință
Detaliere cerință
1
Număr minim de specialiști certificați în produsul antivirus propus
deținerea a cel puțin doi specialiști certificați în produsul antivirus propus, pentru a oferi servicii de calitate de instruire a specialiștilor beneficiarului în administrarea produsului antivirus, cît și configurarea corectă a acestuia;
2
Proiecte asemănătoare realizate pe parcursul ultimului an
dovada gestionării anterioare a minim trei proiecte mari de implementare a produsului antivirus propus, a cel puțin a 300 licențe livrate de acesta în RM în ultimul an (se vor anexa copiile contractelor);
3
Existența unui service centru (suport centru) local în RM
existenta pe teritoriul RM a unui centru de suport pentru produsul propus este obligatorie; disponibilitatea specialistului de a ajunge la sediul central al beneficiarului timp de 1 ora, pentru a oferi suport;
4
Deținerea a Manufacture Authorization Form (MAF)
pentru a beneficia  de operativitate în soluționarea problemelor de securitate, cît și a întrebărilor apărute în procesul utilizării produsului.