Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni până vineri 08:00 - 17:00

Concurs de oferte privind selectarea companiei pentru procurarea mărfurilor și serviciilor

Locul deschiderii ofertei:
Î.S. "Poșta Moldovei",
sediul central
Î.S. ,,Poșta Moldovei” anunță concurs de oferte privind selectarea companiei pentru procurarea mărfurilor și serviciilor.
 
Criterii de selecţie a companiilor:
 
 • prețul bunului/serviciului per bucată;
 • experienţa companiei candidate (prezenţa pe piaţă, clienţi fideli/referinţe);
 • condițiile de achitare (avans/credit, termenul de achitare, etc.);
 
 
Dosarul de aplicare trebuie să conţină următoarea informaţie şi documente:
 
 • scurtă descriere a companiei aplicante;
 • oferta comercială (preț per unitate);
 • copiile Certificatului de înregistrare a agentului economic, a Extrasului din registrul de stat al persoanelor juridice și Raportul financiar pentru ultima perioadă fiscală;
 
Ofertele de participare la concurs se vor depune pe adresa:
 
mun. Chișinău, MD-2012,
Î.S. "Poșta Moldovei",
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 134, et. 2, bir. 208,
Secția cancelarie și secretariat,
tel. 022-251-213.
 
Termenul-limită de depunere a ofertelor este 21 martie 2017, ora 10.00.
 
Pentru informații suplimentare contactați telefoanele: 079924470, 078824178, 078824224.
Lista mărfurilor și serviciilor propuse pentru concurs:
 
 1. Mărfuri de birotică.
 2. Mărfuri de uz casnic.
 3. Formulare și blanchete.
 4. Materiale de construcție (electrice/tehnicosanitare etc.).
 5. Etichete autoadezive.
 6. Bandă pentru mașinile de casă și control (37,2 mm - 13 m; 37,2 mm - 21m; 57mm - 18m, 40m, 60m, etc.).
 7. Saci de unică folosința și multifuncționali.
 8. Sfoară de in.
 9. Bandă adezivă cu logotip.
 10. Confecționarea mobilei.
 11. Lucrări de ventilare și încălzire.
 12. Procurarea și deservirea aparatelor de aer condiționat.
 13. Confecționarea tâmplăriilor din termopan.
 14. Confecționarea ștampilelor și procurarea consumabilelor și accesoriilor.
 15. Confecționarea costumelor pentru operatorii poștali.
 16. Procurare combustibil.
 17. Servicii reparații auto.
 18. Procurarea scaunelor și fotoliilor.
 19. Servicii de asigurare.
 20. Procurarea genților pentru poștași.
 21. Procurarea și alimentarea stingătoarelor și a accesoriilor antiincendiare.
 22. Procurarea tehnicii de uz casnic.