Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni până vineri 08:00 - 17:00

Concurs de oferte privind selectarea companiei pentru procurarea produselor și licențelor Microsoft

Locul deschiderii ofertei:
Î.S. "Poșta Moldovei",
sediul central
Î.S. ,,Poșta Moldovei” anunță concurs de oferte privind selectarea companiei pentru procurarea produselor și licențelor Microsoft.
 
Ofertele se prezintă în plicuri sigilate cu mențiunea ”Concurs de oferte privind selectarea companiei pentru procurarea produselor și licențelor Microsoft.”, la adresa beneficiarului: 
 
mun. Chișinău,
bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 134, Secția Cancelarie și Secretariat, bir. 210,
tel. 022-251-259, 079924015.
 
Termen de livrare: 5 zile lucrătoare. 
Termen de achitare: 12 luni.
Termenul limită de depunere a ofertelor comerciale este: 27 februarie 2017, ora 10:00.
 
 
LICENȚE SOLICITATE
Lot 1
Licențe
Cantitate, buc.
1. 
Achiziția produselor Microsoft în baza acordului de licențiere
de tip subscripție (abonament), sau echivalentul, pentru al doilea an al acordului.  
Upgrade pentru sisteme de operare Microsoft Windows  Pro pentru stații de lucru, sau echivalent 300
Licente Client de Acces CoreCAL pentru fiecare dispozitiv, sau echivalent 350
Sisteme de operare Microsoft Windows Server pentru servere Standard Edition, sau echivalent 7
SGBD Microsoft SQL Server Standard Edition, sau echivalent 8
Subsriere MSDN Microsoft VSProwMSDN, sau echivalent 2
Aplicatii Microsoft Office OfficeProPlus, sau echivalent 20
Mail server Microsoft Exchange Enterprice Edition, sau echivalent 1
2. Licențe noi Microsoft Sisteme de operare Microsoft Windows 10 Pro  licențe noi  pentru stații de lucru, sau echivalent. 50

CERINȚE FAȚĂ DE PARTICIPANȚI

Nr
Cerință
Detaliere
1
Minim ani de experiență specifică în livrarea bunurilor şi/sau serviciilor similare
posedarea experienței specifice în livrarea bunurilor similare de cel puțin 3 ani în domeniu;
2
Număr minim de specialiști certificați
deținerea a cel puțin doi specialiști certificați în licențierea produselor propuse ș a doi specialiști tehnici certificați; 
3
Documente ce atestă experiența similară
copia documentelor ce atestă minim două livrări similare organizațiilor de stat;
4
Documentul ce atestă relația directă a ofertantului cu producătorul
copia acordului de parteneriat cu compania producător;
5
Manufacturer authorization form (MAF)
document care confirmă dreptul ofertantului de livrare, autorizat de producătorul soft-ului.