Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni până vineri 08:00 - 17:00

Concurs de oferte privind selectarea companiei pentru procurarea a zece post terminale

Locul deschiderii ofertei:
Î.S. "Poșta Moldovei",
sediul central
Î.S. ,,Poșta Moldovei” anunță concurs de oferte privind selectarea companiei pentru procurarea a zece post terminale (inclusiv software) de livrare a trimiterilor poștale după principiul self-service (autodeservire).
 
Oferta, pe care în mod oligatoriu se va aplica ștampila umedă a întreprinderii și semnătura conducătorului instituției participante la procedura de achiziție sau a unei alte persoane împuternicite corespunzător, cu anexarea în acest sens a documentului/procurii care confirmă dreptul persoanei semnatare.
 
 
Acte ce urmează a fi prezentate de către ofertanți:
 
 1. Certificatul/decizia de înregistrare a companiei ofertante.
 2. Extrasul din Registrul Persoanelor Juridice eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
 3. Raportul privind starea financiară a companiei ofertante.
 4. Buletinul de identitate, patenta/certificatul de întreprinzător, în cazul participării la procedura de achiziții a persoanelor fizice.
 5. Certificat/licență sau alt act cu caracter permisiv, care confirmă dreptul ofertantului de a comercializa bunurile respective în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, certificate de calitate/conformitate, certificate de garanție.
 6. Alte acte, după caz.
 
Ofertele se prezintă în plicuri sigilate cu mențiunea ″Concurs de oferte-post terminale″, la adresa beneficiarului: 
 
mun. Chișinău,
bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 134, Secția Cancelarie și Secretariat, bir. 210,
tel. 022-251-299, 078747651.
 
Termenul limită de depunere a ofertelor comerciale este: 05 august 2016, ora 10:00.
 
 
 
Acte ce urmează a fi prezentate de către ofertanți.
 
 
Oferta, pe care în mod oligatoriu se va aplica ștampila umedă a întreprinderii și semnătura conducătorului instituției participante la procedura de achiziție sau a unei alte persoane împuternicite corespunzător, cu anexarea în acest sens a documentului/procurii care confirmă dreptul persoanei semnatare.
 
 1. Certificatul/decizia de înregistrare a companiei ofertante.
 2. Extrasul din Registrul Persoanelor Juridice eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
 3. Raportul privind starea financiară a companiei ofertante.
 4. Buletinul de identitate, patenta/certificatul de întreprinzător, în cazul participării la procedura de achiziții a persoanelor fizice.
 5. Certificat/licență sau alt act cu caracter permisiv, care confirmă dreptul ofertantului de a comercializa bunurile respective în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, certificate de calitate/conformitate, certificate de garanție.
 6. Alte acte, după caz.