Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni până vineri 08:00 - 17:00

Concurs pentru achiziția articolelor de papetărie - Hârtie A4 (Xerox)

Locul deschiderii ofertei:
Î.S. "Poșta Moldovei",
sediul central
Î.S ”Poșta Moldovei” anunță concurs de oferte privind selectarea companiei pentru procurarea hârtiei pentru fotocopiatoare tip A4.
Criterii de selecție a companiei:
 
Experiența companiei candidate (prezența pe piața, clienți fideli/referințe);
  • preț competitiv, inclusiv cu respectarea raportului preț-calitate;
  • condițiile de achitare (avans/credit; posibilitatea achitării în termen de 60 zile);
  • prețurile propuse vor fi valabile pe tot parcursul anului 2017;
  • preț per unitate;
  • prezentarea obligatorie a mostrelor pentru fiecare tip.
 
Dosarul de aplicare trebuie să conțină următoarea informație şi acte:
 
  • scurtă descriere a companiei ofertante;
  • copia certificatului de înregistrare;
  • copia ultimelor situații financiare;
  • oferta comercială (preț per unitate);
  • mostre.
 
Copiile necesită autentificare prin ștampila și semnătura ofertantului.
Ofertele ce nu nor corespunde cerințelor înaintate vor fi descalificate.
 
Termenul limită de depunere a ofertelor comerciale: 31.05.2017, ora 10:00
 
Oferta comercială se depune în plicuri sigilate cu mențiunea ”Concursul pentru achiziția articolelor de papetărie - Hârtie A4 (Xerox)” personal la
 
Î.S. ″Poșta Moldovei″, Secția Cancelarie și Secretariat
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 134, 
et. 2, bir. 208,
tel. 078824242'
MD-2012 Chișinău
Republica Moldova
 
 
 
 
PRODUS PENTRU ACHIZIȚIONARE
Tip
Cantitate minimă  topuri cu 500 coli/top
Cantitatea maximă topuri cu 500 coli/top
Hârtie pentru fotocopiatoare tip A4
10 000
15 000

Hârtia în format A4 trebuie să fie ambalată în topuri a câte 500 coli/ top cu dimensiunea 210 x 297.
 
CARACTERISTICI TEHNICE ALE HÂRTIEI A4
INDICATOR
UM
VALOARE
Gramaj
g/mp
80 - 75
Grad de alb
%
Minim 95