Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni până vineri 08:00 - 17:00

Concurs pentru achiziția cadourilor de Crăciun pentru copii

Locul deschiderii ofertei:
Î.S. "Poșta Moldovei",
sediul central
Î.S ”Poșta Moldovei” anunță concurs de oferte privind  selectarea companiei pentru achiziționarea cadourilor de Crăciun pentru copii.
 
Specificații:
 
 1. Cadouri de Crăciun pentru copii (dulciuri) - 4000 cadouri.
 2. Cost: până la 100 lei per cadou, cu specificarea produselor incluse.
 
Criterii de selecție a companiei:
 
 1. Preț competitiv, inclusiv cu respectarea raportului preț-calitate;
 2. Condițiile de achitare – în termen de 45 zile din momentul livrării bunurilor;
 3. Preț per unitate.
 4. Specificația produselor incluse în cadou.
 
 
Dosarul de aplicare trebuie să conțină următoarea informație şi acte:
 
 1. Scurtă descriere a companiei ofertante.
 2. Copia certificatului de înregistrare.
 3. Copia ultimelor situații financiare.
 4. Oferta comercială preț per unitate, inclusiv TVA, cu specificarea produselor incluse în cadouri.
 5. Condițiile de achitare.
 6. Condițiile și termenele de livrare.
 7. Copia certificatelor de calitate.
 
 
 
Copiile necesită autentificare prin ștampila și semnătura ofertantului.
 
Ofertele ce nu vor corespunde cerințelor înaintate vor fi descalificate.
 
Termenul limită de depunere a ofertelor comerciale: 10.11.2017, ora 10:00.
 
Detalii pot fi obținute la numărul de telefon: 079924470
 
Oferta comercială se depune în plicuri sigilate cu mențiunea ”concursul pentru achiziția cadourilor de Crăciun pentru copii” personal la Secția Cancelarie și Secretariat a Î.S. ″Poșta Moldovei″: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 134, et. 2, bir. 208, tel. 022-251-213.