Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni până vineri 08:00 - 17:00

Concurs pentru achiziția clasoarelor pentru timbre poștale

Locul deschiderii ofertei:
Î.S. "Poșta Moldovei",
sediul central
Î.S ”Poșta Moldovei” anunță concurs de oferte privind  selectarea companiei pentru achiziționarea clasoarelor pentru timbre poștale.
 
Criterii de selecție a companiei:
 
  1. Preț competitiv, inclusiv cu respectarea raportului preț-calitate;
  2. Preț per unitate.
  3. Condițiile de achitare – în termen de 45 zile din momentul livrării bunurilor;
  4. Termen de livrare – 30 zile.
 
Dosarul de aplicare trebuie să conțină următoarea informație şi acte:
 
  1. Scurtă descriere a companiei ofertante;
  2. Copia certificatului de înregistrare;
  3. Copia ultimelor situații financiare;
  4. Oferta comercială preț per unitate, inclusiv TVA.
  5. Condițiile de achitare;
  6. Condițiile și termenele de livrare;
 
Copiile necesită autentificare prin ștampila și semnătura ofertantului.
 
Ofertele ce nu vor corespunde cerințelor înaintate vor fi descalificate.
 
Termenul limită de depunere a ofertelor comerciale: 28.11.2017, ora 10:00.
 
Detalii pot fi obținute la numărul de telefon: 069563740.
 
Oferta comercială se depune în plicuri sigilate cu mențiunea ”concursul pentru achiziția clasoarelor pentru timbre poștale” personal la Secția Cancelarie și Secretariat a Î.S. ″Poșta Moldovei″: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 134, et. 2, bir. 208, tel. 022-251-213.
 

 

Specificații:
 
Clasor A4 60 pagini – 500 buc.
Clasor A4 32 pagini – 300 buc.
Clasor A4 16 pagini – 300 buc.
Clasor A5 16 pagini – 100 buc.
Culoarea filelor – negru.