Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni până vineri 08:00 - 17:00

Concurs pentru achiziția de fotolii și scaune

Locul deschiderii ofertei:
Î.S. "Poșta Moldovei",
sediul central
Î.S ”Poșta Moldovei” anunță concurs de oferte privind selectarea companiei pentru achiziționarea fotoliilor, scaunelor de birou și furnitură.
 
Criterii de selecție a companiei:
 
 1. Preț competitiv, inclusiv cu respectarea raportului preț-calitate.
 2. Preț per unitate.
 3. Condițiile de achitare – în termen de 45 zile din momentul livrării bunurilor.
 4. Termen de livrare – 10 zile.
 
Dosarul de aplicare trebuie să conțină următoarea informație şi acte:
 
 1. Scurtă descriere a companiei ofertante.
 2. Copia certificatului de înregistrare.
 3. Copia ultimelor situații financiare.
 4. Oferta comercială preț per unitate, inclusiv TVA.
 5. Prețurile vor fi valabile pe tot parcursul anului 2018.
 6. Condițiile de achitare.
 7. Condițiile și termenele de livrare.
 
Copiile necesită autentificare prin ștampila și semnătura ofertantului.
 
Ofertele ce nu vor corespunde cerințelor înaintate vor fi descalificate.
 
Termenul limită de depunere a ofertelor comerciale: 06.02.2018, ora 10:00.
 
Detalii pot fi obținute la numărul de telefon: 079924470.
 
Oferta comercială se depune în plicuri sigilate cu mențiunea ”Concursul pentru achiziția fotoliilor, scaunelor de birou și furnitura” personal pe adresa:
 
Î.S. ”Poșta Moldovei”, Secția Cancelarie și Secretariat
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 134
et. 2, bir. 208
tel. 022 251 213
MD-2012 Chișinău
Republica Moldova
Specificații:
 
Denumirea
Cantitatea necesara
1
Fotoliu Prestige
200
5
Fotoliu Diplomat
50
7
Fotoliu Boss
5
8
Scaun ISO
250
Furnitura fotolii:
1
Supapă de aer
2
Traversa din plastic
3
Contact permanent
4
Mecanism de mișcare
5
Piastru
6
Roller negru