Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni până vineri 08:00 - 17:00

Concurs pentru achiziția de genți securizate pentru transportarea mijloacelor bănești

Locul deschiderii ofertei:
Î.S. "Poșta Moldovei",
sediul central
Î.S ”Poșta Moldovei” anunță concurs de oferte privind achiziționarea genților securizate pentru transportarea mijloacelor bănești.
 
Specificații tehnice:
 
 • geantă securizată - dimensiuni - 30x40 cm, închidere mecanism metalic;
 • geantă securizată - dimensiuni - 40x60 cm, închidere mecanism metalic;
 • geantă securizată - dimensiuni - 45x45 cm, închidere fermoar securizat.
 • geantă securizată - dimensiuni - 21x27 cm, mecanism închidere simplă;
 • geantă securizată - dimensiuni - 27x29 cm, mecanism închidere simplă.
 
 
Criterii de selecție a companiei:
 
 1. Preț competitiv, inclusiv cu respectarea raportului preț-calitate.
 2. Preț per unitate.
 3. Condițiile de achitare – în termen de 45 zile din momentul livrării bunurilor.
 4. Experienţa companiei candidate (prezenţa pe piaţă, clienţi fideli/referinţe).
 5. Termen de livrare – 30 zile.
 6. Prezentarea mostrelor.
 
Dosarul de aplicare trebuie să conțină următoarea informație şi acte:
 
 1. Scurtă descriere a companiei ofertante.
 2. Copia certificatului de înregistrare.
 3. Copia ultimelor situații financiare.
 4. Oferta comercială preț per unitate, inclusiv TVA.
 5. Mostrele genților oferite.
 6. Prețurile vor fi valabile pe tot parcursul anului 2018.
 7. Condițiile de achitare.
 8. Condițiile și termenele de livrare.
 
 
Copiile necesită autentificare prin ștampila și semnătura ofertantului.
 
Ofertele ce nu vor corespunde cerințelor înaintate vor fi descalificate.
 
Termenul limită de depunere a ofertelor comerciale: 02.03.2018, ora 16:00.
 
Detalii pot fi obținute la numărul de telefon: 079924470.
 
Oferta comercială se depune în plicuri sigilate cu mențiunea ”concursul pentru achiziția genților securizate pentru transportarea mijloacelor bănești” personal la Secția Cancelarie și Secretariat a Î.S. ″Poșta Moldovei″: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 134, et. 2, bir. 208, tel. 022-251-213.