Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni până vineri 08:00 - 17:00

Concurs pentru achiziția de plicuri

Locul deschiderii ofertei:
Î.S. "Poșta Moldovei",
sediul central
Î.S ”Poșta Moldovei” anunță concurs de oferte privind achiziționarea plicurilor conform specificației.
 
Criterii de selecție a companiei
 
 1. Preț competitiv, inclusiv cu respectarea raportului preț-calitate.
 2. Preț per unitate.
 3. Condițiile de achitare – în termen de 45 zile din momentul livrării bunurilor.
 4. Termen de livrare – 10 zile.
 5. Prezentarea mostrelor este obligatorie.
 
Dosarul de aplicare trebuie să conțină următoarea informație şi acte:
 
 1. Scurtă descriere a companiei ofertante.
 2. Copia certificatului de înregistrare.
 3. Copia ultimelor situații financiare.
 4. Oferta comercială preț per unitate, inclusiv TVA.
 5. Prețurile vor fi valabile pe tot parcursul anului 2018.
 6. Mostrele plicurilor oferite.
 7. Condițiile de achitare.
 8. Condițiile și termenele de livrare.
 
 
Copiile necesită autentificare prin ștampila și semnătura ofertantului.
 
Ofertele ce nu vor corespunde cerințelor înaintate vor fi descalificate.
 
Termenul limită de depunere a ofertelor comerciale: 02.03.2018, ora 16:00.
 
Detalii pot fi obținute la numărul de telefon: 079924470
 
Oferta comercială se depune în plicuri sigilate cu mențiunea ”Concursul pentru achiziția plicurilor” personal la Secția Cancelarie și Secretariat a Î.S. ″Poșta Moldovei″: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 134, et. 2, bir. 208, tel. 022-251-213.
 
Specificații
Nr.
Produs
Cantitatea necesară 2018
1
Plic alb, 75gr/m2, b/a, C6 - 114*162, tipar interior
1 000 000
2
Plic alb, 75gr/m2, b/a, DL 110*220, tipar interior Plic
1 000 000
3
Plic alb, 80gr/m2, b/a, C5 – 162*229, tipar interior
100 000
4
Plic alb, 90gr/m2, b/a, C4 – 229*324)
100 000
5
Plic brun, 90gr/m2, b/a, C4 – 229*324, kraft
15 000
6
Plic brun, 90gr/m2, b/a, B4 – 229*324*40,
70 000
7
Plic Bule alb, 100*165, N11
10 000
8
Plic Bule alb, 120*215, N12
4000
9
Plic Bule alb, 180*265, N14
10 000
10
Plic Bule alb, 230*340, N16
10 000
11
Plic Bule alb, 300*445, N19
3 500
12
Plic CD 200*175
10 000