Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni până vineri 08:00 - 17:00

Concurs pentru achiziția lucrărilor de confecționare a tâmplăriilor din termopan

Locul deschiderii ofertei:
Î.S. "Poșta Moldovei",
sediul central
Î.S ”Poșta Moldovei” anunță concurs de oferte privind selectarea companiei de confecționare a tâmplăriilor din termopan:
 
Criterii de selecție a companiei:
 
  • experiența companiei candidate (prezența pe piața, clienți fideli/referințe);
  • preț competitiv, inclusiv cu respectarea raportului preț-calitate;
  • condițiile de achitare (avans/credit; posibilitatea achitării în termen de 60 zile);
  • prețurile propuse vor fi valabile pe tot parcursul anului 2017;
  • preț per unitate sau m.p.
 
Dosarul de aplicare trebuie să conțină următoarea informație şi acte:
 
  1. Scurtă descriere a companiei ofertante.
  2. Copia certificatului de înregistrare.
  3. Copia ultimelor situații financiare.
  4. Oferta comercială (preț per unitate sau m.p.).
 
Copiile necesită autentificare prin ștampila și semnătura ofertantului.
 
Ofertele ce nu vor corespunde cerințelor înaintate vor fi descalificate.
 
Termenul limită de depunere a ofertelor comerciale: 26.07.2017, ora 10:00
 
Informații suplimentare la telefonul – 078824224.
 
Oferta comercială se depune în plicuri sigilate cu mențiunea ”Concursul pentru achiziționarea lucrărilor de confecționare a tâmplăriilor din termopan”, personal, pe adresa:
 
Î.S. ″Poșta Moldovei″, Secția Cancelarie și Secretariat
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 134, 
et. 2, bir. 208,
tel. 022 251 213
MD-2012 Chișinău
Republica Moldova
 
OBIECTUL LICITAȚIEI
 

Nr. d/o

Tipul

Cantitate

1

Geamuri din PVC, inclusiv pervaz și scurgere

400 m.p.

2

Panouri din aluminiu compozit (etalbond)

100 m.p.

3

Uși din aluminiu

100 m.p.

4

Uși din PVC