Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni până vineri 08:00 - 17:00

Concurs pentru achiziția rechizitelor de birou

Locul deschiderii ofertei:
Î.S. "Poșta Moldovei",
sediul central
Î.S ”Poșta Moldovei” anunță concurs de oferte privind  selectarea companiei pentru achiziționarea rechizitelor de birou conform specificației (Lista rechizitelor și specificațiile se anexează).
 
Criterii de selecție a companiei:
 
 1. Preț competitiv, inclusiv cu respectarea raportului preț-calitate.
 2. Preț per unitate.
 3. Condițiile de achitare – în termen de 30 zile din momentul livrării bunurilor.
 4. Termen de livrare – 2 zile.
 
Dosarul de aplicare trebuie să conțină următoarea informație şi acte:
 
 1. Scurtă descriere a companiei ofertante.
 2. Copia certificatului de înregistrare.
 3. Copia ultimelor situații financiare.
 4. Oferta comercială preț per unitate, inclusiv TVA, conform specificației anexate.
 5. Prețurile vor fi valabile pe tot parcursul anului 2018.
 6. Condițiile de achitare.
 7. Condițiile și termenele de livrare.
 
Copiile necesită autentificare prin ștampila și semnătura ofertantului.
 
Ofertele ce nu vor corespunde cerințelor înaintate vor fi descalificate.
 
Termenul limită de depunere a ofertelor comerciale: 01.02.2018, ora 10:00.
 
Detalii pot fi obținute la numărul de telefon: 079924470.
 
Oferta comercială se depune în plicuri sigilate cu mențiunea ”Concursul pentru achiziția rechizitelor de birou”, personal la Secția Cancelarie și Secretariat a Î.S. ″Poșta Moldovei″, pe adresa:
 
ÎS” Poșta Moldovei”
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134
et. 2, bir. 208, tel. 022-251-213
MD-2012 CHIȘINĂU
 
 
 
 

Vezi lista rechezitelor de birou