Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni până vineri 08:00 - 17:00

Concurs pentru achiziția rolelor din hârtie termică pentru mașinile de casă și control

Locul deschiderii ofertei:
Î.S. "Poșta Moldovei",
sediul central
Î.S ”Poșta Moldovei” anunță concurs de oferte privind  selectarea companiei pentru procurarea rolelor din hârtie termică pentru mașinile de casă și control.

Criterii de selecție a companiei:
 
 1. Experiența companiei candidate (prezența pe piață, clienți fideli/referințe).
 2. Preț competitiv, inclusiv cu respectarea raportului preț-calitate.
 3. Condițiile de achitare (avans/credit, posibilitatea achitării în termen de 60 zile).
 4. Prețurile propuse vor fi valabile pe tot parcursul anului 2017.
 5. Preț per unitate.
 6. Prezentarea obligatorie a mostrelor pentru fiecare tip.
 
 
Dosarul de aplicare trebuie să conțină următoarea informație şi acte:
 
 1. Scurtă descriere a companiei ofertante.
 2. Copia certificatului de înregistrare.
 3. Copia ultimelor situații financiare.
 4. Oferta comercială (preț per unitate).
 5. Mostre cu indicarea denumirii companiei pentru fiecare tip prezentate în plicuri sigilate.
 
Copiile necesită autentificare prin ștampila și semnătura ofertantului.
 
Ofertele ce nu nor corespunde cerințelor înaintate vor fi descalificate.
 
Termenul limită de depunere a ofertelor comerciale: 10.04.2017, ora 10:00.
 
Oferta comercială se va depune în plicuri sigilate cu mențiunea ”Concurs de oferte pentru achiziția rolelor din hârtie termică pentru mașinile de casă și control” personal pe adresa:
 
mun. Chșinău, MD-2012
Î.S. "Poșta Moldovei
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 134, et. 2, bir. 208,
Secția cancelarie și secretariat,
tel. 022-251-213.
 
CARACTERISTICI OFERTĂ:
 
Nr. d/o
Tipul
Cantitate
1
Role-termo 57mm x 21m
10 000 buc.
2
Role-termo 37x2 mm x 21m
100 000 buc
3
Role-termo 28x2mm x 21m
90 000 buc.
4
Role-termo 35+20 mm x 18m
20 000 buc.