Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni până vineri 08:00 - 17:00

Concurs pentru achiziția serviciilor de asigurare facuItativă a angajaţilor cu grad sporit de accidente de muncă

Locul deschiderii ofertei:
Î.S. "Poșta Moldovei",
sediul central
Î.S ”Poșta Moldovei” anunță concurs de oferte privind selectarea companiei pentru procurarea Serviciilor asigurare facuItativă a angajaţilor cu grad sporit de accidente de muncă pentru 2796 persoane.
 
Criterii de selecție a companiei:
 
  • experiența companiei candidate (prezența pe piața, clienți fideli/referințe);
  • preț competitiv, inclusiv cu respectarea raportului preț-calitate;
  • condițiile de achitare (avans/credit; posibilitatea achitării în termen de 15-30zile);
  • prețuri per unitate;
  • oferta va fi valabilă pe tot parcursul perioadei de asigurare 2019-2020.
 
Dosarul de aplicare trebuie să conțină următoarea informație şi acte:
 
  • scurtă descriere a companiei ofertante;
  • copia certificatului de înregistrare;
  • copia ultimelor situații financiare;
  • oferta comercială.
 
Copiile necesită autentificare prin ștampila și semnătura ofertantului.
 
Ofertele ce nu vor corespunde cerințelor înaintate vor fi descalificate.
 
Termenul limită de depunere a ofertelor comerciale: 31.05.2019 ora 17.00
 
Oferta comercială se depune în plicuri sigilate cu mențiunea ”Asigurare RCAI” personal la:
 
mun. Chișinău, 
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134 
Î.S. 'Poșta Moldovei'
Secția Cancelarie și Secretariat
et. 2, bir. 208
tel. 022-251-213.