Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni până vineri 08:00 - 17:00

Concurs pentru achiziția serviciilor de asigurare individuală a personalului implicat în activități cu risc sporit

Locul deschiderii ofertei:
Î.S. "Poșta Moldovei",
sediul central
Î.S ”Poșta Moldovei” anunță concurs de oferte privind selectarea companiei pentru procurarea serviciilor de asigurare individuală a personalului implicat în activități cu risc sporit. Numărul de persoane asigurate – 1125.
 
Criterii de selecție a companiei
 
  1. Experiența companiei candidate (prezența pe piața, clienți fideli/referințe).
  2. Preț competitiv, inclusiv cu respectarea raportului preț-calitate.
  3. Condițiile de achitare (avans/credit; posibilitatea achitării în termen de 15-30 zile).
  4. Oferta va fi valabilă pe tot parcursul unui an calendaristic.
 
Dosarul de aplicare trebuie să conțină următoarea informație şi acte:
 
  1. Scurtă descriere a companiei ofertante.
  2. Copia certificatului de înregistrare.
  3. Copia ultimelor situații financiare.
  4. Oferta comercială.
 
Copiile necesită autentificare prin ștampila și semnătura ofertantului.
 
Ofertele ce nu vor corespunde cerințelor înaintate vor fi descalificate.
 
Informații suplimentare:
 
Termenul limită de depunere a ofertelor comerciale: 04.04.2018, ora 10:00.
 
Oferta comercială se depune în plicuri sigilate cu mențiunea ”Concursul pentru achiziția serviciilor de asigurare individuală a personalului implicat în activități cu risc sporit” personal la adresa:
 
Î.S. ”Poșta Moldovei”, Secția Cancelarie și Secretariat
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 134, 
et. 2, bir. 208,
tel. 022 251 213
MD-2012 Chișinău
Republica Moldova