Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni până vineri 08:00 - 17:00

Concurs pentru achiziția serviciilor de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule

Locul deschiderii ofertei:
Î.S. "Poșta Moldovei",
sediul central
Î.S ”Poșta Moldovei” anunță concurs de oferte privind selectarea companiei pentru procurarea Serviciilor de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, conform legii nr. 414 din  22.12.2006.
 
Criterii de selecție a companiei:
 
 1. Experiența companiei candidate (prezența pe piața, clienți fideli/referințe).
 2. Preț competitiv, inclusiv cu respectarea raportului preț-calitate.
 3. Condițiile de achitare (avans/credit; posibilitatea achitării în termen de 15-30zile).
 4. Prețuri per unitate.
 5. Oferta va fi valabilă pe tot parcursul unui an calendaristic.
 
Dosarul de aplicare trebuie să conțină următoarea informație şi acte:
 
 1. Scurtă descriere a companiei ofertante.
 2. Copia certificatului de înregistrare.
 3. Copia ultimelor situații financiare.
 4. Oferta comercială.
 
Copiile necesită autentificare prin ștampila și semnătura ofertantului.
 
Ofertele ce nu vor corespunde cerințelor înaintate vor fi descalificate.
 
Informații suplimentare la telefonul 079924914.
 
Termenul limită de depunere a ofertelor comerciale: 04.04.2018, ora 10:00.
 
Oferta comercială se depune în plicuri sigilate cu mențiunea ”concursul pentru achiziția serviciilor de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule” personal pe adresa:
 
Î.S. ”Poșta Moldovei”, Secția Cancelarie și Secretariat
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 134, 
et. 2, bir. 208,
tel. 022 251 213
MD-2012 Chișinău
Republica Moldova
 
Condiții pentru asigurarea RCAI.
 
 • automobile înmatriculare în RM;
 • proprietar-persoană juridică;
 • adresa juridică a proprietarului-mun. Chișinău;
 • total unități de transport asigurate pe parcursul anului – peste 130 unități.

 

 
Tipurile unităților de transport pentru care se va înainta oferta de preț
 
Autocamion
Autoturism
Masa maximă autorizată, kg
Capacitatea cilindrică, cm3
1700
1500
2205
1690
2800
 
3500
 
7490