Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni până vineri 08:00 - 17:00

Concurs pentru achiziția serviciilor de asigurare RCAI

Locul deschiderii ofertei:
Î.S. "Poșta Moldovei",
sediul central
Î.S ”Poșta Moldovei” anunță concurs de oferte privind selectarea companiei pentru procurarea Serviciilor asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, conform Legii nr. 414 din 22.12.2006.
 
Condițiile pentru asigurarea RCAI:
 
 • automobile înmatriculare în RM;
 • proprietar-persoană juridică;
 • adresa juridică a proprietarului-mun. Chișinău;
 • total unități de transport asigurate peparcursul anului – peste 130 unități.
 
Criterii de selecție a companiei:
 
 • experiența companiei candidate (prezența pe piața, clienți fideli/referințe);
 • preț competitiv, inclusiv cu respectarea raportului preț-calitate;
 • condițiile de achitare (avans/credit; posibilitatea achitării în termen de 15-30zile);
 • prețuri per unitate;
 • ferta va fi valabilă pe tot parcursul perioadei de asigurare 2019-2020.
 
Dosarul de aplicare trebuie să conțină următoarea informație şi acte:
 
 • scurtă descriere a companiei ofertante.
 • copia certificatului de înregistrare.
 • copia Raportului financiar.
 • oferta comercială.
 
Copiile necesită autentificare prin ștampila și semnătura ofertantului.
 
Ofertele ce nu vor corespunde cerințelor înaintate vor fi descalificate.
 
Termenul limită de depunere a ofertelor comerciale: 31.05.2019 ora 17.00
 
Oferta comercială se depune în plicuri sigilate cu mențiunea ”Asigurare RCAI”, personal pe adresa:
 
mun. Chișinău
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134
Secția Cancelarie și Secretariat a Î.S. ″Poșta Moldovei″
et. 2, bir. 208
tel. 022-251-213
 
 
Tipurile unităților de transport pentru care se va înainta oferta de preț:
 
Autocamion
Autoturism
Masa maximă autorizată, kg
Capacitatea cilindrică, cm3
1700
1500
2205
1690
2800
 
3500
 
7490