Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni până vineri 08:00 - 17:00

Concurs pentru achiziționarea articolelor de papetărie

Locul deschiderii ofertei:
Î.S. "Poșta Moldovei",
sediul central
Î.S ”Poșta Moldovei” anunță concurs de oferte privind achiziționarea articolelor de papetărie.
 
Criterii de selecție a companiei:
 
 1. Preț competitiv, inclusiv cu respectarea raportului preț-calitate.
 2. Preț per unitate, inclusiv TVA.
 3. Experiența companiei candidate (prezența  pe piață, clienți fideli/ referințe).
 4. Condițiile de achitare – în termen de 60 zile din momentul primirii bunurilor.
 5. Termen de livrare – 3 zile lucrătoare.
 6. Evaluarea ofertelor - pe loturi.
 
 
Dosarul de aplicare trebuie să conțină următoarea informație şi acte:
 
 1. Scurtă descriere a companiei ofertante.
 2. Copia certificatului de înregistrare.
 3. Extrasul din registru de stat al persoanelor juridice.
 4. Certificat de atribuire al TVA.
 5. Certificat privind lipsa datoriilor față de stat.
 6. Certificatele de conformitate.
 7. Copia ultimelor situații financiare;
 8. Oferta comercială conform specificației care va include prețul per unitate, inclusiv TVA, descrierea mărfii.
 9. Prețurile vor fi valabile pe tot parcursul anului 2018.
 10. Condițiile de achitare.
 11. Condițiile și termenele de livrare.
 
Copiile necesită autentificare prin ștampila și semnătura ofertantului.
 
Ofertele ce nu vor corespunde cerințelor înaintate vor fi descalificate.
 
Termenul limită de depunere a ofertelor comerciale: 18.05.2018, ora 10:00.
 
Detalii pot fi obținute la numărul de telefon: 067499500.
 
Oferta comercială se depune în plicuri sigilate cu mențiunea ”concursul pentru achiziționarea articolelor de papetărie – Lotul ___”, personal pe adresa: 
 
Î.S. ”Poșta Moldovei”, Secția Cancelarie și Secretariat,
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 134, 
et. 2, bir. 208,
tel. 022 251 213
MD-2012 Chișinău,
REPUBLICA MOLDOVA
SPECIFICAȚII ACHIZIȚIE
 
Lotul 1 – Hârtie perforată
Nr
Specificații tehnice
1
Hârtie ofset perforate, 210 mm x 305 mm x 1000 m, densitatea 60 gr/m.p.
2
Hârtie perforată 240 mm x 305 mm x 610 m, densitatea 60 gr/m.p.
3
Hârtie perforată 315 mm x 305 mm x 500 m, densitatea 60 gr/m.p.
 
Lotul 2 – Hârtie Xerox
Nr
Specificații tehnice
1
Hârtie pentru copiator şi imprimantă de toate tipurile f.A4 (210*297 mm), densitatea 80 gr/m2 (ISO 536), gradul de albeaţă CIE 148-171% (ISO 11475), gradul de albeaţă luminozitate ISO 103,5-114% (ISO 2470), grosimea 106-108 µm (ISO 534),  netezimea 200 ml/min,  500 file în top, fără praf static, procesul de înalbire - fără clor.
2
Hârtie pentru copiator şi imprimantă de toate tipurile f.A4 (210*297 mm), densitatea 80gr/m2 (ISO 536), gradul de albeaţă CIE 148-171% (ISO 11475), gradul de albeaţă luminozitate ISO 103,5-114% (ISO 2470), grosimea 106-108 µm (ISO 534),  netezimea 200 ml/min,  500 file în top, fără praf static, procesul de înalbire - fără clor.
 
 
Lotul 3 – Role din hârtie termică
Nr
Specificații tehnice
1
Role-termo 57 mm x 21 m, densitate 48 gr/m.p., bucșa din plastic d=14 mm
2
Role-termo 37,2 mm x 21 m, densitate 48 gr/m.p., bucșa din plastic d=14 mm
3
Role-termo 28+28 mm x 21 m, densitate 48 gr/m.p., bucșa din plastic d=14 mm. 2 role / complect
4
Role-termo 35+20 mm x 18 m, densitate 48 gr/m.p., bucșa din plastic d=14 mm. 2 role / complect
5
Role-offset 40 mm x 40 m, hârtie offset, densitatea 60gr / m.p., bucșa din plastic d=14 mm
6
Role-termo 80 mm x 40 m, densitate 48 gr/m.p., bucșa din plastic d=14 mm.
7
Role-termo 80 mm x 60 m, densitate 48 gr/m.p., bucșa din plastic d=14 mm.