Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni până vineri 08:00 - 17:00

Concurs pentru achiziționarea cadourilor de Crăciun pentru copii

Locul deschiderii ofertei:
Î.S. "Poșta Moldovei",
sediul central

Î.S ”Poșta Moldovei” anunță concurs de oferte privind achiziționarea cadourilor de Crăciun pentru copii.

 

Criterii de selecție a companiei:

 

 1. Preț competitiv, inclusiv cu respectarea raportului preț-calitate.
 2. Preț per unitate, inclusiv TVA.
 3. Experiența companiei candidate (prezența pe piață, clienți fideli/ referințe).
 4. Condițiile de achitare –în termen de până la 60 zile din momentul primirii bunurilor.
 5. Termen de livrare – 10 zile lucrătoare.
 6. Evaluarea ofertelor - pe poziții.
 7. Specificația produselor incluse în cadou.

 

Dosarul de aplicare trebuie să conțină următoarea informație şi acte:

 

 1. Scurtă descriere a companiei ofertante.
 2. Copia certificatului de înregistrare.
 3. Extrasul din registru de stat al persoanelor juridice.
 4. Certificat de atribuire al TVA.
 5. Certificat privind lipsa datoriilor față de stat.
 6. Certificatele de conformitate;
 7. Copia ultimelor situații financiare.
 8. Oferta comercială conform specificației care va include prețul per unitate, inclusiv TVA, descrierea mărfii.
 9. Prețurile vor fi valabile pe durata valabilității contractului.
 10. Condițiile de achitare.
 11. Condițiile și termenele de livrare.
 12. Termen de valabilitate.

 

Copiile necesită autentificare prin ștampila și semnătura ofertantului.

 

Ofertele ce nu vor corespunde cerințelor înaintate vor fi descalificate.

 

Termenul limită de depunere a ofertelor comerciale: 28.11.2018, ora 10:00.

 

Detalii pot fi obținute la numărul de telefon: 078824242.

 

Oferta comercială se depune în plicuri sigilate cu mențiunea ”Concurs pentru achiziționarea cadourilor de Crăciun pentru copii” personal, pe adresa:

 

 

Î.S. "Poșta Moldovei", Secția Cancelarie și Secretariat

bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 134

et. 2, bir. 208

tel. 022 251 213

MD-2012 Chișinău

Republica Moldova

 

 
 

Specificații :

 

 1. Cantitatea cadourilor 3900 buc.
 2. Cost: păna la 115 lei per cadou
 3. Ambalaj: cutie cu logoul Î.S ”Poșta Moldovei”