Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni până vineri 08:00 - 17:00

Concurs pentru achiziționarea climatizatoarelor

Locul deschiderii ofertei:
Î.S. "Poșta Moldovei",
sediul central
Î.S ”Poșta Moldovei” anunță concurs de oferte privind achiziționarea climatizatoarelor.
 
Criterii de selecție a companiei:
 
 1. Preț competitiv, inclusiv cu respectarea raportului preț-calitate.
 2. Preț per unitate, inclusiv TVA.
 3. Experiența companiei candidate (prezența  pe piață, clienți fideli/ referințe).
 4. Condițiile de achitare – în termen de 60 zile din momentul primirii bunurilor.
 5. Termen de livrare – 2 zile lucrătoare.
 
Dosarul de aplicare trebuie să conțină următoarea informație şi acte:
 
 1. Scurtă descriere a companiei ofertante.
 2. Copia certificatului de înregistrare.
 3. Extrasul din registru de stat al persoanelor juridice.
 4. Certificat de atribuire a TVA.
 5. Certificat privind lipsa datoriilor față de stat.
 6. Certificatele de conformitate și garanție.
 7. Copia ultimelor situații financiare.
 8. Oferta comercială conform specificației care va include prețul per unitate, inclusiv TVA, descrierea mărfii; termenul de garanție.
 9. Prețurile vor fi valabile pe tot parcursul anului 2018.
 10. Condițiile de achitare.
 11. Condițiile și termenele de livrare și instalare.
 
Copiile necesită autentificare prin ștampila și semnătura ofertantului.
 
Ofertele ce nu vor corespunde cerințelor înaintate vor fi descalificate.
 
Termenul limită de depunere a ofertelor comerciale: 02.05.2018, ora 10:00.
 
Detalii pot fi obținute la numărul de telefon: 067499500.
 
Oferta comercială se depune în plicuri sigilate cu mențiunea ”Concursul pentru achiziționarea climatizoarelor” personal pe adresa: 
 
Î.S. ”Poșta Moldovei”, Secția Cancelarie și Secretariat
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 134, 
et. 2, bir. 208,
tel. 022 251 213
MD-2012 Chișinău
Republica Moldova
 
CARACTERISTICI TEHNICE
 
Split system de perete
Puterea Btu-9000
Tip ON/OFF sau Invertor
Puterea racire 2,6 kWt
Puterea incalzire 3,0 kWt
Puterea de consum 0,8 kWt
Freon R410
Nivelul de zgomot bl.interior ≥ 20 dB.
Nivel de zgomot bl.exterior ≥ 45 dB.
Sarcina electrica (V/HZ ) 220-240V/50HZ
Clasa energetica A++
Termen de garantie – 3 ani
Split system de perete
Puterea Btu-12000
Tip ON/OFF sau Invertor
Puterea racire 3,2 kWt
Puterea incalzire 3,6 kWt
Puterea de consum 1,0 kWt
Freon R410
Nivelul de zgomot bl.interior ≥ 20 dB.
Nivel de zgomot bl.exterior ≥ 45 dB.
Sarcina electrica (V/HZ ) 220-240V/50HZ
Clasa energetica A++
Termen de garantie – 3 ani
Split system de perete
Puterea Btu-18000
Tip ON/OFF sau Invertor
Puterea racire 5,2 kWt
Puterea incalzire 5,7 kWt
Puterea de consum 1,4 kWt
Freon R410
Nivelul de zgomot bl.interior ≥ 30 dB.
Nivel de zgomot bl.exterior ≥ 45 dB.
Sarcina electrica (V/HZ ) 220-240V/50HZ
Clasa energetica A++
Termen de garantie – 3 ani
Split system de perete
Puterea Btu-24000
Tip ON/OFF sau Invertor
Puterea racire 6,3 kWt
Puterea incalzire 6,7 kWt
Puterea de consum 2,0 kWt
Freon R410
Nivelul de zgomot bl.interior ≥ 35 dB.
Nivel de zgomot bl.exterior ≥ 45 dB.
Sarcina electrica (V/HZ ) 220-240V/50HZ
Clasa energetica A++
Termen de garantie – 3 ani