Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni până vineri 08:00 - 17:00

Concurs pentru achiziționarea construcțiilor din panouri sandwich

Locul deschiderii ofertei:
Î.S. "Poșta Moldovei",
sediul central
Î.S ”Poșta Moldovei” anunță concurs de oferte privind achiziționarea construcțiilor din panouri sandwich
 
Criterii de selecție a companiei:
 
 1. Preț competitiv, inclusiv cu respectarea raportului preț-calitate.
 2. Preț per unitate, inclusiv TVA.
 3. Experiența companiei candidate (prezența pe piață, clienți fideli/ referințe).
 4. Condițiile de achitare – 50% - avans, 50% în termen de până la 60 zile din momentul primirii bunurilor.
 5. Termen de livrare – 30 zile calendaristice.
 6. Evaluarea ofertelor - pe poziții.
 
Dosarul de aplicare trebuie să conțină următoarea informație şi acte:
 
 1. Scurtă descriere a companiei ofertante.
 2. Copia certificatului de înregistrare.
 3. Extrasul din registru de stat al persoanelor juridice.
 4. Certificat de atribuire al TVA.
 5. Certificat privind lipsa datoriilor față de stat.
 6. Certificatele de conformitate.
 7. Copia ultimelor situații financiare.
 8. Oferta comercială conform specificației care va include prețul per unitate, inclusiv TVA, descrierea tuturor tipurilor de materiale utilizate.
 9. Prețurile vor fi valabile pe durata valabilității contractului.
 10. Condițiile de achitare.
 11. Condițiile și termenele de livrare.
 12. Prezentarea design-ului.
 
Copiile necesită autentificare prin ștampila și semnătura ofertantului.
 
Ofertele ce nu vor corespunde cerințelor înaintate vor fi descalificate.
 
Termenul limită de depunere a ofertelor comerciale: 31.07.2018, ora 10:00.
 
Detalii pot fi obținute la numărul de telefon: 067499500.
 
Oferta comercială se depune în plicuri sigilate cu mențiunea ”Concurs pentru achiziționarea construcțiilor din panouri sandwich”, personal, pe adresa:
 
Î.S. ”Poșta Moldovei”, Secția Cancelarie și Secretariat,
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 134, 
et. 2, bir. 208,
tel. 022 251 213
MD-2012 Chișinău,
REPUBLICA MOLDOVA

 

SPECIFICAȚII TEHNICE
 
Structură metalică rigidă.
Pereți, podea și acoperiș de tip panou sandwich poliuretan 80 mm.
Geamuri TERMOPAN.
Podea acoperită cu linoleum.
Sistem de electricitate.
Rolete macanice la geamuri și uși.
Iluminarea exterioară.
 
Dimensiuni orientative:
 
Construcție specială mobilă – 8,0 m x 6,0 m.
Construcție specială mobilă – 6,0 m x 3,0 m.
Construcție special mobilă – 2,5 m x 2,0 m.
 
Condiții suplimentare: 
Transportarea la locul instalării.
Instalarea pe suprafața construită de beneficiar.