Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni până vineri 08:00 - 17:00

Concurs pentru achiziționarea echipamentelor de procesare, stocare și transport date

Locul deschiderii ofertei:
Î.S. "Poșta Moldovei",
sediul central 
ÎS ”Poșta Moldovei” anunță inițierea concursului pentru achiziționarea echipamentelor de procesare, stocare și transport date.
 
Criterii de selecție a companiei:
 
 1. Preț competitiv, inclusiv cu respectarea raportului preț-calitate.
 2. Preț per unitate, inclusiv TVA.
 3. Experiența companiei candidate (prezența pe piață, clienți fideli/ referințe).
 4. Condițiile de achitare – posibilitatea achitării în termen de 12 luni din momentul primirii bunurilor.
 5. Prețuri fixe pe toată durata contractului.
 6. Termen de livrare – 45 zile lucrătoare din data semnării contractului.
 7. Deținerea de către ofertant a autorizației de la producător sau distribuitor oficial.
 8. Deținerea certificatului ISO9001 al producătorului si a companiei candidate.
 9. Service centru autorizat de producător în RM.
 
Dosarul de aplicare trebuie să conțină următoarea informație și acte:
 
 1. Scurtă descriere a companiei ofertante.
 2. Copia certificatului de înregistrare.
 3. Extrasul din registru de stat al persoanelor juridice.
 4. Certificat de atribuire al TVA.
 5. Certificat privind lipsa datoriilor față de stat.
 6. Copia ultimelor situații financiare.
 7. Oferta comercială conform specificației care va include prețul per unitate, inclusiv TVA, descrierea mărfii.
 8. Condițiile de achitare.
 9. Condițiile și termenele de livrare.
 10. Autorizația de la producător pentru proiectul current de achiziție.
 11. Certificat ISO9001 al producătorului si a companiei candidate.
 12. Prezența service centru autorizat de producător în RM.
 
 
Copiile necesită autentificare prin ștampila și semnătura ofertantului.
 
Ofertele ce nu vor corespunde cerințelor înaintate vor fi descalificate.
 
Termenul limită de depunere a ofertelor comerciale: 11.12.2018, ora 10:00.
 
Detalii pot fi obținute la numărul de telefon: 079924015.
 
Oferta comercială se depune în plicuri sigilate cu mențiunea ”Concurs pentru achiziționarea echipamentelor de procesare, stocare și transport date” personal, pe adresa:
 
Î.S. ”Poșta Moldovei”, Secția Cancelarie și Secretariat,
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 134, 
et. 2, bir. 208,
tel. 078824088
MD-2012 Chișinău,
REPUBLICA MOLDOVA