Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni până vineri 08:00 - 17:00

Concurs pentru achiziționarea etichetelor autoadezive

Locul deschiderii ofertei:
Î.S. "Poșta Moldovei",
sediul central
Î.S ”Poșta Moldovei” anunță concurs de oferte privind achiziționarea etichetelor autoadezive.
 
Criterii de selecție a companiei:
 
 1. Preț competitiv, inclusiv cu respectarea raportului preț-calitate;
 2. Preț per unitate, inclusiv TVA;
 3. Experiența companiei candidate (prezența  pe piață, clienți fideli/ referințe);
 4. Condițiile de achitare – în termen de 60 zile din momentul primirii bunurilor.
 5. Termen de livrare – 3 zile lucrătoare.
 6. Evaluarea ofertelor - pe poziții.
 
Dosarul de aplicare trebuie să conțină următoarea informație şi acte:
 
 1. Scurtă descriere a companiei ofertante;
 2. Copia certificatului de înregistrare;
 3. Extrasul din registru de stat al persoanelor juridice;
 4. Certificat de atribuire al TVA;
 5. Certificat privind lipsa datoriilor față de stat;
 6. Certificatele de conformitate;
 7. Copia ultimelor situații financiare;
 8. Oferta comercială conform specificației care va include prețul per unitate, inclusiv TVA, descrierea mărfii;
 9. Prețurile vor fi valabile pe tot parcursul anului 2018;
 10. Condițiile de achitare;
 11. Condițiile și termenele de livrare.
 
Copiile necesită autentificare prin ștampila și semnătura ofertantului.
 
Ofertele ce nu vor corespunde cerințelor înaintate vor fi descalificate.
 
Termenul limită de depunere a ofertelor comerciale: 10.07.2018, ora 10:00.
 
Detalii pot fi obținute la numărul de telefon: 067499500.
 
Oferta comercială se depune în plicuri sigilate cu mențiunea ”Concurs pentru achiziționarea etichetelor autoadezive”, personal, la Secția Cancelarie și Secretariat a Î.S. ″Poșta Moldovei″ pe adresa:
 
Î.S. ”Poșta Moldovei”, Secția Cancelarie și Secretariat,
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 134, 
et. 2, bir. 208,
tel. 022 251 213
MD-2012 Chișinău,
REPUBLICA MOLDOVA
 
 
 
 
SPECIFICAȚII TEHNICE
Caracteristici
Dimensiuni
Caracteristici hirtie:
Hârtie albă, fără masî lemnoasă, cu imprimare termicî, neagră
densitate - 74g/m2, grosime - 82micron.
Rezistență la rupere MD-CD (kg/15 mm) 5.5-3.3
 
Caracteristici Clei: PX1
Produs conform standardului: UNI-EN 71/3.
Rezistență g/25mm - 1600
Temperatura de lucru -20 .... +80
 
Caracteristici substrat:Glar 63
Densitate g/m2: 60
Grosime Micron: 54
Rezistență la rupere N/15mm: 80-40
Intindere la rupere %: 123
Culoare: Galben
Substratul acoperit cu silicon pe o parte
120mm x  90mm
58mm x 20mm