Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni până vineri 08:00 - 17:00

Concurs pentru achiziționarea formularelor și blanchetelor

Locul deschiderii ofertei:
Î.S. "Poșta Moldovei",
sediul central 
Concurs pentru achiziționarea formularelor și blanchetelor
 
Î.S ”Poșta Moldovei” anunță concurs de oferte privind achiziționarea formularelor și blanchetelor.
 
Criterii de selecție a companiei:
 
 1. Preț competitiv, inclusiv cu respectarea raportului preț-calitate.
 2. Preț per unitate, inclusiv TVA.
 3. Experiența companiei candidate (prezența pe piață, clienți fideli/ referințe).
 4. Condițiile de achitare – în termen de până la 60 zile din momentul primirii bunurilor.
 5. Termen de livrare – 15 zile lucrătoare.
 6. Evaluarea ofertelor - pe poziții.
 
 
Dosarul de aplicare trebuie să conțină următoarea informație şi acte:
 
 1. Scurtă descriere a companiei ofertante.
 2. Copia certificatului de înregistrare.
 3. Extrasul din registru de stat al persoanelor juridice.
 4. Certificat de atribuire al TVA.
 5. Certificat privind lipsa datoriilor față de stat.
 6. Certificatele de conformitate.
 7. Copia ultimelor situații financiare.
 8. Oferta comercială conform specificației care va include prețul per unitate, inclusiv TVA, descrierea mărfii.
 9. Prețurile vor fi valabile pe durata valabilității contractului.
 10. Condițiile de achitare.
 11. Condițiile și termenele de livrare.
 
Copiile necesită autentificare prin ștampila și semnătura ofertantului.
 
Ofertele ce nu vor corespunde cerințelor înaintate vor fi descalificate.
 
Termenul limită de depunere a ofertelor comerciale: 23.08.2018, ora 10:00.
 
Detalii pot fi obținute la numărul de telefon: 067499242.
 
Oferta comercială se depune în plicuri sigilate cu mențiunea ”concursul pentru achiziționarea formularelor și blanchetelor” personal, pe adresa:
 
Î.S. ”Poșta Moldovei”, Secția Cancelarie și Secretariat,
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 134, 
et. 2, bir. 208,
tel. 022 251 213
MD-2012 Chișinău,
REPUBLICA MOLDOVA
 

 

SPECIFICAȚII
Nr.
Produs
Notă
1
F 4
1+0, ziar A6
2
F 1
1+1, ziar 145 x 205 mm.
3
F16 A5
1+1, ziar 145 x 205 mm.
4
F 16 A4
1+1,ziar, 297x 205 mm.
5
F 22
1+1, ziar
6
F 24
1+1, ziar A4
7
F 24 OP
1+1, ziar A4
8
F 116
A5, carton ,145 x 205 mm.
9
F 130
1+1, ziar A4
10
F CN - 07
2+1,ofs.160g/m2
11
F 8 registru
1+1, ziar(210x145)mm
12
Reg. p. distr. Pres.
A4 1+1,ziar ,cu copeerta
13
Plic plastic transparent
autocolante cu PVC
14
Plic de carton EMS
3+0 , 230 x 330 mm.
15
F CN-23 EMS
A5,hîrtie autocopiantă, alb universal, 3+1 tipar cu pantoane, 1bloc=100 foi, lipită cu clei elastic în stînga
16
F CN-23
1bloc.-1x4x25=100 loi '1+1, A5, autocopiante ( 4 color defecte)
18
Cerere la expedierea banilor F MP-1 tip nou
1+0, ziar 115 x 205 mm.
19
F TFP-3.
2+1, ofs.160g/m2,210x100
20
F CN - 15
2+0, ziar 60x60 mm.
21
F CN-22 /mari/
2+1 ofset A5
22
F CN-22 /mici/
A6, 2+0 tipar, hîrtie offset
23
F 20 adeverință
1+0, ziar
25
F SP-1
1+1, ziar (135 x 148)mm.
26
F SP-5 (1 x 100 foi)
1+0, ziar ((135 x 148)mm.
27
F SP-16
1+1,ziar, 297x 205 mm.
28
F CP-71
1+0,offset 145x 205 mm.
29
F 9 et.
1+0, ziar,
30
Formular de preturi
65 x 90 mm.,2+0, carton
31
F TG-1
A5 ,1+1, ziar
32
Acord de colaborare
ziar, A4
33
Registru CO 5
A4 , interior ziar
34
F MS-42 (mari) A4
A4 , ziar
35
F TG-32
1+0, ziar.100 x 75 mm.
36
F-17
A8 carton30x55mm
37
Registru 3-1
A4/ 70 pag.
38
Broșuri
Conform anexei la contract
39
Flayere
Conform anexei la contract
40
Material informativ publicitar
Conform anexei la contract