Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni până vineri 08:00 - 17:00

Concurs pentru achiziționarea genților pentru poștași

Locul deschiderii ofertei:
Î.S. "Poșta Moldovei",
sediul central
Î.S ”Poșta Moldovei” anunță concurs de oferte privind achiziționarea genților pentru poștași, conform următoarelor loturi:
 
 1. Geantă pentru poștaș.
 2. Rucsac pentru poștaș.
 3. Geantă la brâu pentru bani.
 
Criterii de selecție a companiei:
 
 1. Preț competitiv, inclusiv cu respectarea raportului preț-calitate.
 2. Preț per unitate, inclusiv TVA.
 3. Experiența companiei candidate (prezenta pe piața).
 4. Condițiile de achitare: în termen de 60 zile din momentul livrării bunurilor.
 5. Termen de livrare: 30 zile.
 6. Evaluarea ofertelor: pe poziții.
 7. Termen de garanție: 2 ani.
 8. Prezentarea monstrei de tip geantă și rucsac.

 

Dosarul de aplicare trebuie să conțină următoarea informație şi acte:
 
 1. Scurtă descriere a companiei ofertante.
 2. Copia certificatului de înregistrare.
 3. Extrasul din registru de stat al persoanelor juridice.
 4. Certificat de atribuire al TVA.
 5. Certificat privind lipsa datoriilor fața de stat.
 6. Certificatele de conformitate.
 7. Copia ultimelor situații financiare.
 8. Oferta comercială preț per unitate, inclusiv TVA, conform specificației anexate.
 9. Prețurile vor fi valabile pe durata valabilității contractului.
 10. Condițiile de achitare.
 11. Condițiile și termenele de livrare.
 
Copiile necesită autentificare prin ștampila și semnătura ofertantului.
 
Ofertele ce nu vor corespunde cerințelor înaintate vor fi descalificate.
 
Termenul limită de depunere a ofertelor comerciale: 01.04.2019, ora 10:00.
 
Detalii pot fi obținute la numărul de telefon: 079924470.
 
Oferta comercială se depune în plicuri sigilate cu mențiunea ”Concurs pentru achiziția genților pentru poștaș”, personal la Secția Cancelarie și Secretariat a Î.S. ″Poșta Moldovei″, pe adresa:
 
mun. Chișinău
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134
et. 2, bir. 208, tel. 022-251-213
MD-2012 CHIȘINĂU