Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni până vineri 08:00 - 17:00

Concurs pentru achiziționarea lucrărilor de confecționarea a construcțiilor din panouri sandwich

Locul deschiderii ofertei:
Î.S. "Poșta Moldovei",
sediul central
Î.S ”Poșta Moldovei” anunță concurs de oferte privind selectarea companiei pentru confecționarea construcțiilor speciale din panouri sandwich în scopul amenajării oficiilor poștale.
 
Criterii de selecție a companiei:
 
 1. Experiența companiei candidate (prezența pe piața, clienți fideli/referințe).
 2. Preț competitiv, inclusiv cu respectarea raportului preț-calitate.
 3. Condițiile de achitare (avans/credit; posibilitatea achitării în termen de 60 zile).
 4. Preț per unitate, deviz.
 5. Calitatea materialelor folosite.
 6. Termenul de execuție a lucrărilor.
 7. Termenul de garanție a lucrărilor minim 5 ani.
 8. Posibilitatea transportării gheretei pînă la locul de amplasare.
 
 
Dosarul de aplicare trebuie să conțină următoarea informație şi acte:
 
 1. Scurtă descriere a companiei ofertante.
 2. Copia certificatului de înregistrare.
 3. Copia ultimelor situații financiare.
 4. Oferta comercială.
 5. Termenul de garanție a lucrărilor executate.
 6. Termenul de execuție al lucrărilor.
 7. Materialele folosite, certificate de garanție.
 
Copiile necesită autentificare prin ștampila și semnătura ofertantului.
Ofertele ce nu vor corespunde cerințelor înaintate vor fi descalificate.
Termenul limită de depunere a ofertelor comerciale: 25.09.2017, ora 10:00
 
Informații suplimentare și caietul de sarcini pot fi obținute la telefonul – 079924470.
 
Oferta comercială se depune în plicuri sigilate cu mențiunea ”concursul pentru achiziționarea lucrărilor de confecționare a construcțiilor din panouri sandwich” personal la Secția Cancelarie și Secretariat a Î.S. ″Poșta Moldovei″: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 134, et. 2, bir. 208, tel. 022-251-213.
Caracteristici tehnice:
 
 1. Structura metalica rigidă.
 2. Pereți și acoperiș.
 3. Termoizolanți de tip panou sandwich 80 mm.
 4. Geamuri TERMOPAN.
 5. Podea panou sandwich acoperita cu linoleum.
 6. Sistem de electricitate.
 7. Alte materiale după necesitate.
 
Dimensiuni orientative:
 
 1. Construcție specială  – 8,0 m x 6,0 m.
 2. Construcție specială – 5,0 m x 3,3 m.
 3. Construcție specială – 2,5 m x 2,0 m.